Publiceret 14-08-2019

Efterbetaling af kostpenge til visse personer indkvarteret på asylcentre

Udlændinge- og Integrationsministeriet har konstateret, at der i perioden fra den 1. januar 2017 til den 8. maj 2019 er blevet udbetalt et for lavt beløb til visse personer indkvarteret på et asylcenter uden vederlagsfribespisningsordning. Det drejer sig om personer, som var omfattet af kostpengeordningen, og som var registreret som forsørgere for et eller flere mindreårige børn.

Udlændingestyrelsen har på baggrund af en omfattende undersøgelse identificeret et antal personer, der har fået udbetalt et for lavt beløb. Disse personer vil få efterbetalt det udestående restbeløb ved den næstkommende udbetaling, som finder sted den 15. august 2019.

Personer, som mener, at de måtte være berettiget til en efterbetaling som følge af den for lavt fastsatte takst, og som ikke modtager en efterbetaling den 15. august 2019, kan kontakte Udlændingestyrelsen herom via kontaktformularen

Ansvarlig myndighed

Kontakt os