Attention

Besøg nyidanmark.dk/corona hvis du har brug for information om, hvordan coronavirus påvirker SIRI og Udlændingestyrelsens brugere

Publiceret 04-07-2019

Nye regler for praktikanter inden for det grønne område pr. 5. juli 2019

Den nye udlændinge- og integrationsminister har ændret ”Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til praktikanter og volontører”. Ændringerne træder i kraft den 5. juli 2019 og gælder kun praktikanter inden for det grønne område.

Nedenfor følger en beskrivelse af ændringerne:

Praktikantens alder

Nuværende regler: Praktikanten skal være fyldt 18 år, men ikke 35 år på ansøgningstidspunktet.

Nye regler pr. 5. juli 2019: Praktikanten skal være fyldt 18 år, men må ikke være fyldt 30 år på ansøgningstidspunktet.

 

Sprogkundskaber

Nuværende regler: Ingen krav til praktikantens sprogkundskaber.

Nye regler pr. 5. juli 2019: Praktikanten skal dokumentere at have bestået en anerkendt sprogtest i enten dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk.

 

Uddannelseskravet

Nuværende regler: Praktikopholdet skal supplere en uddannelse, som praktikanten er i gang med eller har afsluttet.

Nye regler pr. 5. juli 2019: Praktikopholdet skal supplere en uddannelse, som praktikanten er i gang med.

 

Praktikopholdets længde

Nuværende regler: Praktikanten kan være i praktik i op til 18 måneder i Danmark

Nye regler pr. 5. juli 2019: Praktikanten kan være i praktik i op til 12 måneder i Danmark

 

Det vil fortsat være en betingelse, at praktikstedet er godkendt til at modtage praktikanter, og at der er faglig sammenhæng mellem det tilbudte praktikophold og praktikantens uddannelse.

Det vil også fortsat være en betingelse, at løn- og ansættelsesforhold er sædvanlige efter de gældende overenskomster for praktikanter.

Ansøgninger, som er indgivet inden den 5. juli 2019, vil blive behandlet efter de tidligere regler.

Sider på nyidanmark.dk med information om ophold i Danmark som praktikant vil blive opdateret med de nye regler den 5. juli 2019.

Du kan finde den ændrede bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til praktikanter og volontører her (nyt vindue)

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI