Publiceret 13-05-2019

Nye regler for praktikanter inden for det grønne område pr. 1. juni 2019

Udlændinge- og Integrationsministeren har ændret Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til praktikanter og volontører. Ændringerne træder i kraft den 1. juni 2019 og gælder kun praktikanter indenfor det grønne område.

Nedenfor følger en beskrivelse af ændringerne:

Praktikantens alder

Nuværende regler: Praktikanten skal være fyldt 18 år, men ikke 30 år, på ansøgningstidspunktet
Nye regler pr. 1. juni 2019: Praktikanten skal være fyldt 18 år, men ikke 35 år, på ansøgningstidspunktet

Sprogkundskaber

Nuværende regler: Praktikanten skal dokumentere at have bestået en anerkendt sprogtest i enten dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk
Nye regler pr. 1. juni 2019: Ingen krav til praktikantens sprogkundskaber

Uddannelseskravet

Nuværende regler: Praktikopholdet skal supplere en uddannelse, som praktikanten er i gang med
Nye regler pr. 1. juni 2019: Praktikopholdet skal supplere en uddannelse, som praktikanten er i gang med eller har afsluttet

Praktikopholdets længde

Nuværende regler: Praktikanten kan være i praktik i op til 12 måneder i Danmark
Nye regler pr. 1. juni 2019: Praktikanten kan være i praktik i op til 18 måneder i Danmark

Det vil fortsat være en betingelse, at praktikstedet er godkendt til at modtage praktikanter, og at der er faglig sammenhæng mellem det tilbudte praktikophold og praktikantens uddannelse.

Det vil også fortsat være en betingelse, at løn- og ansættelsesforhold er sædvanlige efter de gældende overenskomster for praktikanter.

Når SIRI pr. 1. juni 2019 skal vurdere, om et praktikophold supplerer en afsluttet uddannelse, vil SIRI udover det faglige indhold også kigge på, hvornår uddannelsen er afsluttet. Uddannelsen skal være afsluttet for nylig. Er uddannelsen afsluttet for mere end halvandet år siden, vil SIRI vurdere, om der stadig er en sammenhæng mellem det ønskede praktikophold og den afsluttede uddannelse. Her vil oplysninger om praktikantens beskæftigelse efter afslutningen af sin uddannelse indgå i vurderingen.

Fra den 1. juni 2019 vil din ansøgning blive behandlet efter de nye regler. Det gælder også, hvis ansøgningen er indgivet før denne dato, men fortsat er verserende. Hvis du ønsker at søge om ophold i 18 måneder, skal dette angives i ansøgningen og en gyldig kontrakt for hele opholdsperioden vedlægges. 

Hvis du allerede har en opholdstilladelse og ønsker denne forlænget op til 18 måneder, skal du indgive en ansøgning om forlængelse. Ansøgningen kan dog tidligst indgives 3 måneder før udløb af den nuværende tilladelse. Praktikantsiderne på nyidanmark vil blive opdateret med de nye regler den 1. juni 2019.

Her kan du finde oplysninger om, hvordan man søger om forlængelse af sin opholds- og arbejdstilladelse

Her kan du finde hele den ændrede Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til praktikanter og volontører