Publiceret 27-02-2019

Udlændingestyrelsen ændrer praksis i sager vedrørende de generelle forhold i Syrien

Udlændingestyrelsen vil udvælge et antal prøvesager til Flygtningenævnet vedrørende syriske asylansøgere og syrere, som har fået midlertidig beskyttelsesstatus.

Flygtningenævnet vurderer, at de generelle forhold i dele af Syrien er ændret. De aktuelle oplysninger viser, at antallet af kamphandlinger og civile tab er begrænset geografisk, og at antallet er reduceret markant i forhold til tidligere. Vurderingen understøttes af Udlændingestyrelsens nye rapport om Syrien, herunder specielt situationen i Damaskus-provinsen. 

På den baggrund vil Udlændingestyrelsen nu udvælge et antal prøvesager med henblik på konkret at vurdere, om der fortsat er grundlag for at give opholdstilladelse til syrere. Der er alene tale om asylansøgere, som ikke har risikeret individuel forfølgelse eller overgreb, og som hidtil har fået opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 2 – senere § 7, stk. 3 (midlertidig beskyttelsesstatus) – med henvisning til de generelle forhold.

Vicedirektør i Udlændingestyrelsen Anders Dorph siger:

- Vi er enige med Flygtningenævnets vurdering af, at der er sket en ændring af de generelle forhold i dele af Syrien, og vi vil nu forberede et antal prøvesager, som Flygtningenævnet kan tage konkret stilling til. 

- I første omgang vil vi give afslag på midlertidig beskyttelsesstatus til nye asylansøgere fra Damaskus-provinsen. På grund af det begrænsede antal asylansøgere vil vi også se på sager vedrørende flygtninge fra Damaskus-provinsen, som har fået midlertidig beskyttelsesstatus.  Det vil være sager, hvor vi f.eks. giver afslag på en forlængelse af tilladelsen.

Det er ikke muligt i øjeblikket at anslå, hvor mange syrere, der allerede har fået opholdstilladelse, og som vil kunne være omfattet af praksisændringen.

    - Det samlede antal tilladelser siden 2015 efter bestemmelsen i § 7, stk. 3 om midlertidig beskyttelsesstatus er cirka 4.700, men ikke alle af disse vil komme i betragtning. Vi ser i første omgang på sager vedrørende syrere, som kommer fra Damaskus-provinsen.