Publiceret 04-01-2019

Ny praksis vedrørende statsløse palæstinensere

Udlændingestyrelsen genoptager et større antal sager om statsløse palæstinensere fra Syrien, Libanon, Jordan, Gaza og Vestbredden.

Flygtningenævnets koordinationsudvalg besluttede den 29. august 2018 at ændre nævnets praksis i asylsager vedrørende statsløse palæstinensere fra UNRWA mandat-området i Syrien, Libanon, Jordan, Gaza og Vestbredden.

Praksisændringen betyder, at en statsløs palæstinenser fra mandat-området, der har modtaget UNRWA bistand eller er registreret hos UNRWA, og har været tvunget til at forlade området, eller er afskåret fra at vende tilbage, som udgangspunkt vil være omfattet af Flygtningekonventionen.

Flygtningenævnet har på den baggrund besluttet at genoptage og hjemvise ca. 160 asylsager til fornyet behandling i Udlændingestyrelsen.

Udlændingestyrelsen vil derudover genoptage lignende asylsager, hvor statsløse palæstinensere fra Syrien, Libanon, Jordan, Gaza og Vestbredden har fået beskyttelsesstatus eller midlertidig beskyttelsesstatus eller har fået afslag på asyl og fortsat opholder sig i Danmark. Styrelsen vil også i disse sager vurdere, om der efter praksisændringen vil være grundlag for at ændre opholdsgrundlaget til konventionsstatus.

Udlændingestyrelsen vil i januar 2019 sende orienteringsbreve ud i alle genoptagelsessager. Statsløse palæstinensere, som ikke har modtaget et brev pr. 15. februar 2019, og som mener sig berettiget til en revurdering af deres flygtningestatus, kan rette henvendelse til Udlændingestyrelsen og anmode om genoptagelse. 

Læs mere om praksisændringen 
 

Ansvarlig myndighed

Kontakt os