Publiceret 28-09-2018

Kommunekvoter for 2019 er fastsat

Udlændingestyrelsen har fastsat kommunekvoter for 2019.

Udlændingestyrelsen har i dag meddelt Kommunernes Landsforening (KL) og kommunekontaktrådene (KKR), hvor mange flygtninge hver kommune i 2019 forventes at skulle modtage til boligplacering. Kommunerne forventes samlet at skulle modtage 1.000 flygtninge.

KKR har haft mulighed for at indgå frivillige aftaler om en anden indbyrdes fordeling end den, som fulgte af Udlændingestyrelsens beregning af kommunekvoter i april. KKR Nordjylland har benyttet sig af denne mulighed. KKR Nordjylland har orienteret styrelsen om, at to flygtninge, som var tiltænkt Læsø Kommune, fordeles mellem Brønderslev og Mariagerfjord kommuner.

Se brev til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene om fastsættelse af kommunekvoter for 2019. Kommunekvoterne for 2019 kan ses i bilaget til brevet.

Yderligere oplysninger kan fås hos pressekonsulent Nils Bak på mobil 41 30 66 80.