Publiceret 28-09-2018

Jammerbugt Kommunes tre asylcentre lukker

Jammerbugt Kommune ophører med at drive asylcentre, når de tre centre under kommunen lukkes i 2019.

Der er fortsat et lavt antal nye asylansøgere i Danmark, og Udlændingestyrelsen forudser derfor et faldende behov for asylcenterpladser i 2019. Faldet ventes navnlig i opholdscentrene, og på den baggrund varsler Udlændingestyrelsen nu lukning af de tre opholdscentre, som drives af Jammerbugt Kommune. Kommunen ophører herefter som asylcenteroperatør. De tre centre ventes at være endeligt afviklet ved udgangen af april 2019.
 
Der er tale om Center Brovst I og Center Brovst II, begge beliggende i Jammerbugt Kommune, og Center Dronninglund i Brønderslev Kommune. De tre centre huser aktuelt knap 800 beboere. De bliver boende, indtil de enten får opholdstilladelse eller får endeligt afslag på asyl og overflyttes til et udrejse- eller hjemrejsecenter. De, som ikke har fået afgjort deres sag, når deres center lukker, vil blive overflyttet til andre opholdscentre. 
 
Center Dronninglund forventes at lukke ved udgangen af januar 2019, og centrene Brovst I og II ved udgangen af april 2019. 
 
Udlændingestyrelsen har i år lukket otte asylcentre. Når de varslede lukninger er gennemført i april 2019, vil der være 14 asylcentre i drift. Presset på asylcentersystemet toppede i starten af 2016, hvor der var 98 asylcentre. 
 
De nuværende kontrakter mellem operatører og Udlændingestyrelsen om drift af asylcentre udløber den 31. december 2018. Mens Jammerbugt Kommune tildeles en forlængelseskontrakt gældende for 1. halvår 2019, forventer Udlændingestyrelsen at forlænge de øvrige operatørkontrakter med Røde Kors, Vesthimmerland Kommune, Tønder Kommune og Kriminalforsorgen for hele 2019. 
 
Kontorchef i Udlændingestyrelsen, Thomas Mortensen, siger:
 
- Det er nødvendigt at lukke flere asylcentre, fordi der fra årsskiftet vil opstå tomme pladser. Jammerbugt Kommune lukkes derfor som operatør. Vi har haft et rigtig godt samarbejde med kommunen om asylcenterdriften igennem årene. Jammerbugt Kommune har løftet opgaven på fornem vis både i op- og nedgangstider.