Publiceret 06-06-2018

Udlændingestyrelsen lukker asylcentrene på Bornholm

Øens to asylcentre og et beredskab i Haderslev afvikles på grund af et fortsat lavt antal nye asylansøgere

Det faldende antal asylansøgere har igen medført behov for at afvikle asylcentre. I februar lukkede Udlændingestyrelsen fire asylcentre, og nu varsler styrelsen lukning af Bornholms to asylcentre, Center Aakirkeby og Center Bornholm.

Desuden afvikler styrelsen sit beredskab på Beredskabscenter Haderslev, som har stået klar til brug. Der vil fortsat være beredskabskapacitet på Beredskabscenter Herning.

 - Det faldende pres på asylsystemet gør, at vi ikke har brug for det antal asylcentre, vi har i dag. Vi har løbende lukket centre, og nu lukker vi de to asylcentre på Bornholm og tilpasser beredskabspladserne, siger kontorchef Thomas Mortensen.

De to centre på Bornholm, som drives af Røde Kors, lukkes med udgangen af september.  

Presset på asylsystemet toppede i starten af 2016, hvor der var 98 asylcentre. I løbet af 2017 lukkede Udlændingestyrelsen 30 asylcentre. Der vil være 17 asylcentre i drift, når de netop varslede lukninger er gennemført.

Børnecenter Gribskov afvikles

Børnecenter Gribskov har stået for modtagelsen af uledsagede mindreårige asylansøgere, men det fortsat lave antal asylansøgere - også mindreårige - får nu Udlændingestyrelsen til at samle al modtagelse af asylansøgere i Center Sandholm inden årets udgang. Børnecenteret vil stå tomt, men klar til brug som beredskab.

 - Vi flytter Børnecenter Gribskovs funktioner til Center Sandholm, og her vil modtagelsen og indkvarteringen af voksne og uledsagede mindreårige naturligvis blive skarpt adskilt, siger kontorchef Thomas Mortensen.

Yderligere oplysninger kan fås hos pressekonsulent Nils Bak på mobil 41 30 66 80 eller pressemedarbejder Frederik Marker Hansen på mobil 91 36 57 90.