Publiceret 02-05-2024

Lovforslag om ændring af reglerne for ægtefællesammenføring

Udlændinge- og Integrationsministeren fremsatte den 11. april 2024 lovforslag i Folketinget om ændring af bl.a. reglerne om ægtefællesammenføring.

Hvis lovforslaget vedtages, vil kravet om, at den herboende ægtefælle skal have bestået prøve i dansk 3 eller en tilsvarende eller højere danskprøve, for at parret samlet set kan opfylde integrationskravet, også kunne opfyldes ved, at den herboende ægtefælle dokumenterer at have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse i 5 år, der i væsentlig grad har medført kommunikation på dansk.

Derudover vil den økonomiske sikkerhed, der skal stilles som betingelse for ægtefællesammenføring, nedsættes fra ca. 114.000 kr. til 57.000 kr. 

Hvis lovforslaget vedtages, træder de nye regler i kraft den 1. juli 2024, men der vil også være mulighed for at få behandlet en ansøgning, der er indgivet inden dette tidspunkt efter de nye regler, når disse er trådt i kraft. Det kan fx være en herboende ægtefælle, som ønsker, at sagens videre behandling skal afvente nedsættelsen af den økonomiske sikkerhedsstillelse til 57.000 kr., eller en herboende ægtefælle, som har været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse i 5 år, der i væsentlig grad har medført kommunikation på dansk, og hvor den pågældende ikke har dokumentation for at have bestået Prøve i Dansk 3 eller en tilsvarende eller højere danskprøve. Udlændingestyrelsen vil i de konkrete sager give den herboende ægtefælle mulighed for at tilkendegive, om parret ønsker, at sagens videre behandling skal afvente den forventede ikrafttrædelse af de nye regler.

Ansøgere, der fik endeligt afslag på ægtefællesammenføring, inden lovforslaget blev fremsat den 11. april 2024, med henvisning til manglende opfyldelse af det gældende krav om økonomisk sikkerhedsstillelse eller det gældende sprogkrav, der stilles til den herboende ægtefælle, har mulighed for at indgive en ny ansøgning om ægtefællesammenføring efter lovforslagets forventede ikrafttræden.

Læs lovforslaget, som fremsat

Læs også tidligere nyheder om en anden del af lovforslaget, som indeholder en skærpelse af betingelserne for permanent opholdstilladelse og ægtefællesammenføring

 

Ansvarlig myndighed

Kontakt os