Publiceret 11-04-2024

Lovforslag om ændring af reglerne for permanent opholdstilladelse og ægtefællesammenføring

Udlændinge- og integrationsministeren har i dag fremsat lovforslag i Folketinget om ændring af reglerne om permanent opholdstilladelse og ægtefællesammenføring.

Hvis lovforslaget vedtages, vil betingelsen om ikke at have begået visse former for kriminalitet blive skærpet således, at også en sigtelse eller tiltale for visse former for lovovertrædelser fremadrettet vil være til hinder for at få permanent opholdstilladelse. Det samme gælder for de overførte betingelser for permanent opholdstilladelse, der gælder for ansøgninger om ægtefællesammenføring, hvor ægtefællen i Danmark er udlænding, men ikke flygtning.

De nye regler skal ifølge lovforslaget gælde for ansøgninger om henholdsvis permanent opholdstilladelse og ægtefællesammenføring indgivet fra det tidspunkt, hvor lovforslaget bliver fremsat i Folketinget, medmindre der træffes afgørelse i disse sager inden ikrafttrædelsestidspunktet. Det vil sige ansøgninger om permanent opholdstilladelse og visse ansøgninger om ægtefællesammenføring, som indgives fra og med i dag den 11. april 2024.

Læs lovforslaget som fremsat

Læs også tidligere nyhed om forslaget

Udlændingestyrelsen vil informere på ny, når lovforslaget måtte blive vedtaget i Folketinget.

Ansvarlig myndighed

Kontakt os