Publiceret 27-03-2024 - Senest opdateret: 04-04-2024

SIRI vil genoverveje praksisændring inden for det grønne område på praktikantområdet på baggrund af nye oplysninger

SIRI orienterede den 25. marts 2024 relevante parter om en kommende praksisændring på praktikantområdet. SIRI har nu modtaget nye oplysninger, som medfører, at SIRI vil se på ændringerne på ny. Praksisændringen træder derfor ikke i kraft pr. 1. april som oprindeligt meldt ud.

Jordbrugets Uddannelser og deres repræsentanter fra 3F, Landbrug & Fødevarer og GLS-A blev den 25. marts 2024 orienteret om en kommende praksisændring på praktikantordningen vedrørende kravet om, at et praktiksted skal være egnet til at modtage praktikanter.

Ændringen bestod i, at SIRI alene vil påse, at praktikstedet har en lærepladsgodkendelse, som det også fremgår af bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til praktikanter og volontører, men at SIRI ikke længere vil påse antallet af udenlandske praktikanter hos praktikværten, inden der meddeles en ny tilladelse til en praktikant inden for landbruget. SIRI har med ændringen søgt at ensarte praksis på tværs af erhvervsområderne.

Efterfølgende har 3F gjort SIRI opmærksom på, at der efter deres opfattelse ikke synes at være overensstemmelse med tidligere indgåede aftaler mellem arbejdsmarkedets parter, som skulle være anerkendt af udlændingemyndighederne, og at de er bekymrede for, at der er tale om en væsentlig lempelse.

Det har ikke været hensigten med SIRIs praksisændring at foretage en væsentlig lempelse, da den ikke ændrer ved betingelserne i overenskomsten mellem parterne, ligesom praktikværterne fortsat er forpligtet til at overholde de betingelser, der er fastsat i lærepladsgodkendelsen.

SIRI vil på baggrund af oplysningerne fra 3F undersøge sagen nærmere. Den varslede praksisændring pr. 1. april træder derfor ikke i kraft. Parterne vil blive orienteret, når der er en afklaring.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI