Publiceret 26-03-2024

Praksisændring samt præcisering vedr. udenlandske praktikanter i hotel- og restaurationsbranchen

SIRI ændrer pr. 1. april 2024 praksis for vurderingen af sædvanlige lønvilkår for udenlandske praktikanter i hotel- og restaurationsbranchen samt præciserer aktuel praksis for vurderingen af den faglige sammenhæng

Praksisændring

Praksisændringen betyder, at SIRI som udgangspunkt ved vurderingen af sædvanlige lønvilkår i branchen vil opdele de udenlandske praktikanter i to kategorier; fortsat under uddannelse og færdiguddannede.

For praktikanter under uddannelse vil SIRI som udgangspunkt vurdere, at den tilbudte løn er sædvanlig, hvis den som minimum svarer til det første løntrin (under de første 12 måneders praktik, derefter det andet løntrin) i den gældende Elevoverenskomst indgået mellem HORESTA og 3F.

I vurderingen af hvorvidt den tilbudte løn for færdiguddannede praktikanter er sædvanlig, så vil SIRI fremover benytte løntrin for ufaglærte i den gældende Restaurationsoverenskomst eller Hoteloverenskomst indgået mellem HORESTA og 3F.

Praksisændringen gælder for alle ansøgninger modtaget fra og med den 1. april 2024.

Du kan læse mere om ændringerne i praksisnotatet

Praksispræcisering

Herudover foretager SIRI desuden en præcisering af praksis, hvad angår vurdering af den faglige sammenhæng mellem praktikophold og udenlandske praktikanters uddannelse.

I de sager hvor en uddannelsesretning ikke i sig selv understøtter en faglig sammenhæng, skal ansøgere som udgangspunkt have bestået tilstrækkeligt relevante fag til, at fagene udgør samlet set ét semester af uddannelsen.

Læs mere om de konkrete betingelser for ”Øvrige praktikanter”

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI