Publiceret 13-02-2024

Nyt ansøgningsskema til bibeskæftigelse og arbejdstilladelse for medfølgende familie

Den 13. februar 2024 får SIRI et nyt print selv-skema, som er skræddersyet til dem, der ønsker at ansøge om arbejdstilladelse til bibeskæftigelse eller at ansøge om arbejdstilladelse som medfølgende familie, fordi de er tilbudt job i samme virksomhed som hovedpersonen.

Det nye skema hedder AR8 og afløser de ansøgningsskemaer, der hidtil er blevet anvendt på de to ovennævnte områder, nemlig skemaerne AR1, AR3 og AR6/7.

Det betyder, at du fremover skal bruge det nye AR8 skema til at ansøge om arbejdstilladelse (men ikke opholdstilladelse) i Danmark hvis:

  • du har en opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af arbejde hos en bestemt arbejdsgiver og vil gerne tage endnu et job som bibeskæftigelse, eller

  • du har (eller søger om) opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en person, som arbejder eller skal arbejde i Danmark, og du skal have en arbejdstilladelse, fordi du er tilbudt job i samme virksomhed som dit familiemedlem (hovedpersonen), eller i en virksomhed, som har en tæt sammenhæng til den virksomhed, hvor hovedpersonen arbejder.

Har du allerede en arbejdstilladelse på baggrund af disse to ordninger, kan du bruge det nye AR8 skema til at ansøge om en forlængelse af din arbejdstilladelse.

Skemaet kan hentes fra de relevante ansøgningssider under step 2 Udfyld ansøgning, som ligger i fanen Sådan ansøger du:

Ansøg om arbejdstilladelse til bibeskæftigelse

Ansøg om arbejdstilladelse som medfølgende familie

Forlæng din arbejdstilladelse til bibeskæftigelse

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan bruge AR8 skemaet, hvis du er pendler, dvs. hvis du skal arbejde i Danmark men har fast bopæl i udlandet. Pendlere skal fortsat bruge ansøgningsskemaerne AR1, AR3 eller AR6/7.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI