Publiceret 01-12-2023

Brexit: Husk! Ansøgningsfristen udløber den 31. december 2023

Britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, omfattet af udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien, skal være opmærksomme på, at ansøgningsfristen udløber ved udgangen af 2023.

Ansøgningsfristen for ansøgninger om ophold efter udtrædelsesaftalen blev i foråret forlænget til den 31. december 2023. Hvis du ikke har søgt endnu, kan du læse mere her om, hvordan man søger, og hvem der er omfattet af den forlængede ansøgningsfrist.

Hvordan skal jeg ansøge?

Britiske statsborgere og deres familiemedlemmer der ikke allerede har ophold i Danmark efter udtrædelsesaftalen, skal selv sørge for at søge – SIRI udsender ikke individuelle orienteringsbreve.

Du kan indgive ansøgning online ved at følge proceduren på ansøgningssiden Brexit. Her kan du også læse mere om betingelserne for at få ophold efter udtrædelsesaftalen og blive hjulpet igennem ansøgningsprocessen.

Hvis du tidligere har fået afvist at få din ansøgning behandlet af både SIRI og Udlændingenævnet, på grund af for sen indgivelse, kan du, på baggrund af den forlængede frist, bede SIRI om at få sagen genoptaget. Det samme gælder, hvis du ikke har påklaget afvisningen til Udlændingenævnet.

Læs om genoptagelse efter udtrædelsesaftalen

Hvem er omfattet af den forlængede ansøgningsfrist?

Det er et krav, at du skal opfylde betingelserne for ophold efter udtrædelsesaftalen, herunder at du skal have haft lovligt ophold i Danmark efter EU-reglerne om fri bevægelighed inden den 31. december 2020. Det ændrer den forlængede ansøgningsfrist ikke ved.

Personer, der allerede har ophold i Danmark efter udtrædelsesaftalen, skal ikke ansøge igen.

Fristforlængelsen gælder for personer, der ikke tidligere har indgivet en ansøgning. Den forlængede ansøgningsfrist gælder også for dig, der tidligere har indgivet din ansøgning efter den oprindelige ansøgningsfrists udløb den 31. december 2021 og derfor har fået afvist at få din ansøgning behandlet.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI