Publiceret 30-11-2023

Information til belarusiske statsborgere i Danmark

Den 4. september 2023 udstedte Belarus et dekret om, at dets repræsentationer ikke længere må udstede, forny eller forlænge belarusiske nationalitetspas. Det betyder, at belarusiske statsborgere skal tage til Belarus for at få udstedt, fornyet eller forlænget deres nationalitetspas. Nedenfor kan du læse, hvilke muligheder du som belarusisk statsborger i Danmark blandt andet har for at få et konventions- eller fremmedpas af Udlændingestyrelsen.

Er du belarusisk statsborger med opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end asyl, fx som familiesammenført ægtefælle eller som arbejdstager, har du ikke ret til at få et fremmedpas af Udlændingestyrelsen alene i kraft af din opholdstilladelse. I sådanne tilfælde vil du kun kunne få et fremmedpas, hvis du kan dokumentere, at du ikke er i stand til at få et belarusisk nationalitetspas. Hvis det kræver, at du rejser tilbage til Belarus for at få et belarusisk nationalitetspas, vil vi som udgangspunkt henvise dig til at gøre det.

Hvis du skal søge om forlængelse af din opholdstilladelse på baggrund af eksempelvis familiesammenføring, og dit belarusiske nationalitetspas er udløbet i forbindelse hermed, gælder de samme vilkår, som nævnt ovenfor. 

Når vi behandler en ansøgning om fremmedpas eller en ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse, kan vi ikke lægge asylretlige forhold til grund for afgørelsen, hvis du har opholdstilladelse i Danmark på et andet grundlag end asyl.

Hvis du mener, at du ikke kan tage tilbage til Belarus på grund af asylretlige forhold, kan du søge om asyl. Læs mere om betingelserne for asyl, og hvordan du ansøger

Er du belarusisk statsborger, og har du opholdstilladelse i Danmark på baggrund af asyl, eller er du familiesammenført til en forælder, der har asyl, har du ret til at få et konventions- eller fremmedpas alt afhængigt af, hvilken opholdstilladelse du har.

Læs mere om konventions- og fremmedpas

Ansvarlig myndighed

Kontakt os