Publiceret 08-03-2023 - Senest opdateret: 27-03-2023

Invitation til fagligt webinar om nye regler på erhvervsområdet

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) inviterer til styrelsens første faglige webinar på erhvervsområdet i 2023, hvor vi sætter fokus på den supplerende beløbsordning mv.

SIRI vil i løbet af 2023 afholde flere faglige webinarer på både området for international rekruttering og EU-området. Formålet med de faglige webinarer er at orientere SIRIs brugere om regler og ansøgningsprocedurer. 

Temaet for det første faglige webinar vil være nye regler på erhvervsområdet. Regeringen har foreslået en række ændringer af udlændingeloven, som pt. er til behandling i folketinget, og som forventes at træde i kraft den 1. april 2023.

På webinaret vil vi sætte fokus på de nye regler og fortælle mere om den supplerende beløbsordning, de ændrede regler for certificering efter fast track-ordningen, positivlisten, det automatiske jobsøgningsophold for visse studerende mv.

Dette webinar er særligt målrettet de virksomheder og relocationbureauer, som ønsker at vide mere om de forventede nye regler på erhvervsområdet, herunder hvordan reglerne kan anvendes i praksis.

Praktiske oplysninger
Webinaret afholdes fredag den 31. marts 2023 kl. 10.00 – 11.30.

Du kan tilmelde dig ved at skrive en mail til erhvervsforum@siri.dk

Du skal i mailen, ud over virksomhedens navn, også oplyse navn og e-mail adresse på deltageren. Hvis I er flere fra samme virksomhed, som ønsker at deltage, kan du sende oplysningerne samlet i én mail. 

Fristen for tilmelding er mandag den 27. marts 2023.

 

 

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI