Publiceret 19-01-2023

Rusland er ikke længere på ÅGH-landelisten

Rusland er ikke længere på listen over lande, hvorfra asylansøgninger behandles i en særlig åbenbart grundløs haster procedure. Den såkaldte ÅGH-landeliste.

ÅGH-landelisten er pr. 19. januar 2023 blevet opdateret således, at Rusland nu ikke længere er på listen. ÅGH-landelisten er en liste over lande, hvorfra asylansøgninger behandles i en særlig åbenbart grundløs haster procedure.

Rusland har hidtil været på listen, dog således at der efter en konkret vurdering kunne gøres undtagelser fra behandling i den særligt hastende procedure.

Selv om Rusland nu er taget af ÅGH-landelisten, vil der fortsat kunne ske behandling af en asylansøgning fra en russisk statsborger efter åbenbart grundløs proceduren, hvis Udlændingestyrelsen i den konkrete sag vurderer, at ansøgningen er grundløs, og Dansk Flygtningehjælp er enig heri.

ÅGH-listen omfatter EU-medlemslandene, Norge, Schweiz, Island, Albanien, Australien, Bosnien-Hercegovina, Canada, Japan, Kosovo, Liechtenstein, Makedonien, Moldova, Mongoliet, Montenegro, New Zealand, Storbritannien, Serbien og USA. Listen omfatter også Georgien, hvor der dog efter en konkret vurdering gælder en række undtagelser. 

Ved behandling af en sag i åbenbart grundløs haster proceduren udfylder ansøgeren ikke et asylansøgningsskema og kommer særligt hurtigt til samtale hos Udlændingestyrelsen. Dansk Flygtningehjælp skal afgive en udtalelse i sagen efter, at Dansk Flygtningehjælp også har haft en samtale med ansøgeren. Hvis Dansk Flygtningehjælp er enig med Udlændingestyrelsen, vil der særligt hurtigt blive givet afslag på asyl. Der er ikke klageadgang til Flygtningenævnet.

Hent ÅGH-landeliste (pdf)