Publiceret 27-10-2022

Ny praksis i SIRI vedr. krav om arbejdstilladelse for kunstnere, musikere, artister mv.

Den nye praksis vedrører kravet om arbejdstilladelse for kunstnere m.v. der skal deltage i kunstneriske begivenheder af kortvarig karakter

SIRI har ændret sin praksis for, hvornår en kunstner, musiker, artist m.v. samt tilknyttet personale kan være fritaget for krav om arbejdstilladelse.

Det betyder, at den kunstneriske begivenhed som en kunstner, musiker mv. skal deltage i, nu skal være af kortvarig karakter for, at kunstneren er fritaget for kravet om arbejdstilladelse. Der skal være tale om en begivenhed, der som udgangspunkt skal vare under 14 dage. Varer den kunstneriske begivenhed længere, kan SIRI vurdere, at kunstneren ikke er fritaget for arbejdstilladelse.

Praksisændringen er trådt i kraft og gælder for alle, der ikke allerede har modtaget en vejledende udtalelse fra SIRI om, at de er fritaget for krav om arbejdstilladelse.

Ændringen i praksis er sket for at skabe overensstemmelse med SIRIs praksis og den oprindelige hensigt bag lovgivningen.

Du kan læse mere om fritagelse for krav om arbejdstilladelse for kunstnere, musikere, mv. her

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI