Publiceret 04-08-2022

Opdatering af tidligere nyhed: Nyt krav til praktikanter inden for det grønne område i brancher med mangel på lærepladser

SIRI har modtaget ny data over hvilke brancher inden for det grønne område, der foreligger væsentlig mangel på elev og lærepladser. SIRI har tidligere meldt ud, at det forelå væsentlig mangel i alle brancher inden for det grønne område (landbrugs-, jordbrugs-, veterinær-, skovbrugs- og gartneriområdet).

Den nye data viser imidlertid, at der i det indeværende år kun er væsentlig mangel på elev- og lærepladser i følgende brancher inden for det grønne område:

  • gartneriområdet
  • skovbrugsområdet

Hvis du er tilbudt praktikophold på en af ovenstående områder, skal dit praktiksted derfor vedlægge ansøgningen en underskrevet erklæring om enten:

  • at have en elev eller lærling fra de danske erhvervsuddannelser ansat eller 
  • inden for de seneste 3 måneder forud for ansøgningens indgivelse, at have søgt elever eller lærlinge under erhvervsuddannelse via et opslag på Børne- og Undervisningsministeriets centrale lærepladsportal

Ved væsentlig mangel forstås det, at der er flere end 5 procent af elever og lærlinge under erhvervsuddannelse, som ikke har en læreplads eller er i skoleoplæring efter 2. grundforløb.

Statistik herom kan finde på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Erklæringen til praktikstedet kan hentes her

Se tidligere nyhed her

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI