Publiceret 16-06-2022

Udlændingestyrelsens forventede sagsbehandlingstider frem mod september 2022

Sagsbehandlingstiden er på de fleste af Udlændingestyrelsens sagsområder forlænget. Årsagen til de forlængede sagsbehandlingstider skyldes prioriteringen af de mange ansøgninger, der er indgivet efter særloven om opholdstilladelse til fordrevne personer fra Ukraine. Læs mere i den oprindelige nyhed

De forventede reviderede sagsbehandlingstider for Udlændingestyrelsen er nu udmeldt. De kan ses på denne side 

De reviderede sagsbehandlingstider forventes at gælde for ansøgninger indgivet frem til september 2022.

Hvis du har indgivet en ansøgning på et af nedenstående områder og stadig venter på svar, vil du skulle regne med de nye sagsbehandlingstider, selvom du fik andet oplyst, da ansøgningen blev indgivet. Du skal være opmærksom på, at på nogle områder er den angivne sagsbehandlingstid udtryk for et gennemsnit, hvorfor nogle sager vil være hurtigere behandlet og andre langsommere end den oplyste sagsbehandlingstid.

Oversigt over de sagsområder, hvor der er en forlænget sagsbehandlingstid

Familiesammenføring

Visum 

Asyl

Religiøse forkyndere

Permanent opholdstilladelse

Forlænget gyldighed af pas

Opholdskort

Ændring af persondata

Dispensation fra bortfald

Pensionister fra internationale organisationer

Arbejds- og opholdstilladelse efter associeringsaftalen med Tyrkiet

Ventetid ved telefoniske henvendelser

Hjemviste sager

Ansvarlig myndighed

Kontakt os