Publiceret 19-04-2022

Fra 1. maj 2022 er fristen for at få optaget biometri hos SIRI igen 14 dage

På grund af Covid-19 situationen har Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) i en længere periode haft forlænget sin frist til optag af biometri (fingeraftryk og ansigtsfoto) fra 14 dage til 4 uger. Den 30. april 2022 ophører denne forlængede frist, da Covid-19 situationen er stabiliseret.

Det betyder, at du har 14 dage til at få optaget biometri, fra du indgiver din ansøgning, hvis du indgiver din ansøgning den 1. maj 2022 eller senere. Hvis du ikke kan overholde fristen på 14 dage, skal du kontakte SIRI med en forklaring på, hvorfor du ikke har fået optaget biometri.

Hvis du søger på Udlændingestyrelsens område, herunder hvis du er ukrainsk statsborger mv., der søger om ophold efter bestemmelserne i særloven til personer, der er fordrevet fra Ukraine, så gælder ovenstående ikke for dig.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI