Publiceret 08-02-2022

Justering af SIRIs praksis i forlængelsessager på erhvervsområdet

Det er et krav for at få opholds- og arbejdstilladelse på grundlag af lønnet arbejde i Danmark, at udlændingen er ansat på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår efter danske forhold.

I forlængelsessager på erhvervsområdet har SIRIs praksis hidtil været, at SIRI vurderer, om udlændingen har modtaget løn i overensstemmelse med ansættelseskontrakten, som opholds- og arbejdstilladelsen er givet på baggrund af.

SIRI vil fremover vurdere, om udlændingens løn er sædvanlig efter danske forhold, når udlændingen søger forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse efter følgende erhvervsordninger:

 • positivlisten for personer med en videregående uddannelse
 • positivlisten for faglærte
 • beløbsordningen
 • fast track-ordningens beløbsspor og forskerspor
 • forskere
 • ordningen for særlige individuelle kvalifikationer
 • ordningen for fodermester og driftsleder
 • arbejdsmarkedstilknytning
 • praktikantordningen
 • arbejdstilladelse, herunder til evalueringsansættelse, til personer på autorisationsophold
 • medfølgende familiemedlemmer, der søger om forlængelse af arbejdstilladelse ved arbejde i samme virksomhed som hovedpersonen
 • arbejdstilladelser til Færøerne og Grønland hvor tilladelsen er givet til arbejde for en bestemt arbejdsgiver

Den justerede praksis i forlængelsessager vil gælde for ansøgninger indgivet fra og med 1. marts 2022.

SIRIs vurdering af, om lønnen er sædvanlig, vil ske efter samme principper som ved 1. gangssager. Ligger lønnen under sædvanligt niveau, vil der ikke kunne gives forlængelse af opholds- og arbejdstilladelsen.

Læs mere om sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår her

Læs mere om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse efter en erhvervsordning her

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI