Publiceret 01-10-2021

Genoptagelse af sager, hvor afslag er givet med henvisning til indvandringsprøven

Det er muligt at få genoptaget visse sager, hvor der er givet afslag på ægtefællesammenføring eller forlængelse af en opholdstilladelse til religiøse forkyndere mv., med henvisning til indvandringsprøven. Læs mere her.

Det er et krav for forlængelse af opholdstilladelse som religiøs forkynder, missionær mv., at udlændingen består den såkaldte indvandringsprøve (fra marts 2021 har prøven ændret navn til ”forlængelsesprøven”). 

En bestået indvandringsprøve var også i en periode på 18 måneder i 2010-2012 (15. november 2010 til den 15. maj 2012) et krav for at kunne opnå ægtefællesammenføring. 

Indvandringsprøven består dels af en sprogprøvedel, dels af en vidensprøve, og det har vist sig, at en del af sprogprøven og det sproglige niveau i vidensprøven har været på et højere niveau end det forudsatte. 

Det betyder, at såvel afslag på forlængelse af en opholdstilladelse til religiøse forkyndere mv., som afslag på ægtefællesammenføring, der er meddelt alene med henvisning til, at udlændingen ikke har bestået indvandringsprøven, kan genoptages.

Udlændingestyrelsen har på den baggrund identificeret en række sager, hvor der er fundet grundlag for at genoptage sagen. Styrelsen har taget kontakt til de pågældende og vejledt de pågældende om muligheden for at få genoptaget deres sag.

Hvis en udlænding mener at være omfattet af den gruppe af personer, der er berettiget til at få sin sag genoptaget, og ikke har hørt fra Udlændingestyrelsen, kan der indgives ansøgning om genoptagelse. Det vil ved fornyet behandling af en sag skulle vurderes, hvorvidt de øvrige betingelser for opholdstilladelse kan anses for opfyldt.

En ansøgning om genoptagelse kan indgives skriftligt ved brug af vores kontaktformular.