Publiceret 20-04-2021 - Senest opdateret: 18-05-2021

Nye regler for indrejse i Danmark fra den 21. april 2021

Fra 21. april 2021 træder en ny bekendtgørelse i kraft, som betyder, at alle lande vil være inddelt i farvekategorierne gul, orange og rød i forhold til, om der kan ske indrejse i Danmark.

Indrejse kan herefter ske – uanset formål - for personer, der indrejser fra lande i farvekategorierne gul og orange og som er meddelt opholdstilladelse eller opholdsret efter udlændingeloven.

Ifølge de nye regler vil det som det klare udgangspunkt ikke være muligt at indrejse i Danmark fra et land i farvekategorien rød, det vil sige et land, hvor sundhedsmyndighederne vurderer, at der er særlig grund til bekymring for smitte med Covid-19. Disse nye regler gælder for alle udlændinge, som opholder sig i udlandet, som ikke i forvejen har bopæl og lovligt ophold i Danmark, og som får opholdstilladelse eller opholdsret efter udlændingeloven og regler i forlængelse af den.

Indrejse fra et såkaldt rødt land vil derefter kun være muligt med et anerkendelsesværdigt formål, herunder navnlig hvis:

  • Udlændingen skal fungere som primær omsorgsperson for mindreårige børn

  • Udlændingen skal besøge nærtstående, som er alvorligt syge eller døende

  • Udlændingen skal transportere gods i eller gennem Danmark

De nye regler betyder, at det igen er muligt for personer i udlandet, som har fået opholdstilladelse i Danmark som studerende, praktikant eller au pair, at indrejse i Danmark. Dette gælder dog ikke, hvis personen indrejser fra et land i farvekategorien rød.

De røde lande fremgår af bilaget til bekendtgørelsen.

Bekendtgørelsen gælder til den 19. maj 2021.

Se bekendtgørelsen og de røde lande (nyt vindue)

Se indstilling fra Epidemikommissionen til Udlændinge- og Integrationsministeriet (pdf)

Læs mere om reglerne for indrejse til Danmark på coronasmitte.dk (nyt vindue)

 

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI