Publiceret 08-01-2021

Nye gebyrsatser

Gebyrerne for behandling af ansøgninger om opholdstilladelse på SIRIs sagsområder stiger i 2021.

De nye gebyrsatser for 2021 ses her.

 

 Nye gebyrsatser

 2020 

 2021 

 Erhvervssager
 Studiesager
 Au pair og praktikanter   
 Medfølgende familie 

 3.215  
 1.900
 2.920
 1.470

 4.295 
 2.000
 4.040
 1.680

 

De stigende gebyrer skyldes dels et øget ressourceforbrug til skærpet sagsbehandling og kontrol på bl.a. praktikantområdet og erhvervsområdet. Derudover har COVID-19-situationen medført et større ressourceforbrug i sagsbehandlingen.

Fakta om gebyrer

Udlændinge, der ansøger om opholdstilladelse på grundlag af arbejde eller studier mv., skal som udgangspunkt betale gebyr for indgivelse af ansøgningen. Gebyrernes størrelse fastsættes som udgangspunkt én gang årligt på baggrund af de opgaver, der er forbundet med sagsbehandlingen.

Det er ved lov fastlagt, at opgaven med behandling af ansøgninger om opholdstilladelse på grundlag af arbejde studier mv. og opgaver, der er afledt heraf, er finansieret af gebyrer.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI