Attention

Besøg nyidanmark.dk/corona hvis du har brug for information om, hvordan coronavirus påvirker SIRI og Udlændingestyrelsens brugere

Publiceret 13-03-2020

SIRI fortsætter med at behandle ansøgninger

SIRIs borgercentre er lukket midlertidigt, men SIRI fortsætter med at behandle ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse. Herunder kan du læse om, hvad det betyder for dig i forhold til behandlingen af din ansøgning, og hvis du skal have optaget biometri.

Ansøgninger om opholdstilladelse, der er indgivet til SIRI, behandles fortsat. Det gælder både ansøgninger, der indgives af udlændinge, der ansøger i Danmark, og ansøgninger fra udlandet.

Det er fortsat en betingelse for, at vi kan behandle din ansøgning, at du får optaget biometri (ansigtsfoto og fingeraftryk). Har du ansøgt i Danmark, kan du normalt få optaget biometri i Danmark på bl.a. SIRIs borgercentre. 

SIRIs borgercentre er dog lukket midlertidigt.

Læs mere om lukningen af SIRIs borgercentre 

Har du endnu ikke fået optaget biometri, vil din ansøgning først blive behandlet, når borgercentrene er åbnet på ny, og du har fået optaget biometri.

I helt særlige tilfælde, hvor meddelelse af opholdstilladelse har betydning for statens sikkerhed eller den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed, vil det dog være muligt at få optaget biometri som led i en særlig hurtig behandling af ansøgningen om opholdstilladelse. Henvendelse herom kan ske fra dig og din arbejdsgiver ved kontakt til SIRI telefonisk eller via SIRIs kontaktformular.

Følg dette link for at finde SIRIs kontaktoplysninger

Ansøgninger afvises ikke som følge af manglende biometri

Normalt skal du have optaget biometri senest 14 dage efter, at du har indgivet din ansøgning. Da SIRIs borgercentre er lukket, er det som udgangspunkt ikke muligt at få optaget biometri her i landet. Har du ansøgt i Danmark, og har du endnu ikke fået optaget biometri, vil SIRI derfor afvente behandling af din ansøgning, indtil det igen er muligt at få optaget biometri, uanset at 14-dages fristen overskrides. Det gælder for udlændinge, der har søgt her i landet.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI