Publiceret 01-07-2019

Ny vejledende positivliste pr. 1. juli 2019

SIRI offentliggør ny vejledende positivliste pr. 1. juli 2019, som gælder til 31. december 2019. Hvis du ansøger om opholds- og arbejdstilladelse efter positivlisten efter 1. juli 2019, skal du sikre dig, at din stillingsbetegnelse er på den nye positivliste.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har offentliggjort en ny Arbejdsmarkedsbalance. SIRI har på grundlag af Arbejdsmarkedsbalancen udarbejdet en ny positivliste, der er vejledende ift manglen på højt kvalificeret arbejdskraft.

Du kan her se den nye positivliste, der gælder fra 1. juli 2019.

Følgende stillinger er nye - og var ikke på positivlisten fra 1. marts 2019 til 30. juni 2019:

Logistikchef
Administrationschef
Salgschef
Marketingschef
Kommunikationschef
Produktchef
IT-chef
Institutionsleder
Uddannelsesleder
Skoleleder
Aktuar
Miljøkonsulent
Bygningsingeniør
Energiingeniør
Ingeniør, design og innovation
Farmaceut
Klinisk diætist
Underviser, erhvervsakademi
Underviser, social- og sundhedsskoler 
Handelsskolelærer
VUC-lærer
IT-underviser
Folkeskolelærer
Efterskolelærer
Børnehaveklasseleder
Pædagogisk konsulent
Advokatfuldmægtig
Præst i Folkekirken
Journalist

 

Følgende stillinger er pr. 1. juli 2019 ikke længere på positivlisten:

Afdelingschef
SFO-leder
Plejehjemsleder
Produktionsingeniør
Elektroingeniør
Sundhedsplejerske
Jordemoder
Økonoma
Ergoterapeut
Forskningsassistent, Humaniora
Seniorforsker, naturvidenskab og teknik
Professor, sundhedsvidenskab
Adjunkt, professionshøjskole
Gymnasielærer, naturvidenskab og idræt
Friskolelærer
Økonomicontroller
IT-arkitekt
IT-projektleder
IT-kvalitetsmedarbejder
Webudvikler
Civiløkonom
Psykoterapeut
Socialrådgiver
Radiograf