SIRI afholder hvert år Internationalt Uddannelsesforum. Formålet er at orientere om regel- og praksisændringer, der påvirker udenlandske studerendes adgang til og ophold i Danmark. Desuden er der mulighed for at udveksle viden, erfaringer og ønsker på området.

Internationalt Uddannelsesforum omhandler typisk 2-3 aktuelle emner, som præsenteres af interne og eksterne oplægsholdere. Desuden drøftes emnerne med deltagelse af hele salen samt i workshops.

Internationalt Uddannelsesforum har særligt fokus på:

  • De konkrete procedurer ifm. uddannelsesinstitutionernes optagelse af internationale studerende og efterfølgende ansøgning om opholdstilladelse eller udstedelse af EU-opholdsdokument til studerende fra EU

  • At sikre løbende samspil mellem relevante myndigheder

  • Vigtige strømninger i forhold til videreudvikling af praksis og administration på området

  • Uddannelsesinstitutionernes opgave med at formidle reglerne videre til de internationale studerende

Deltagere

Internationalt Uddannelsesforum er målrettet uddannelsesinstitutioner i Danmark, der optager internationale studerende. Deltagerne kommer fra forskellige uddannelsesinstitutioner, og derudover deltager andre relevante offentlige myndigheder. Internationalt Uddannelsesforum afholdes 1 gang årligt i skiftevis Jylland og på Sjælland, typisk i februar.

Kommende arrangementer

For at modtage en invitation til Internationalt Uddannelsesforum kan du skrive til iuf@siri.dk og komme på mailinglisten.

Skriv til iuf@siri.dk

Ved at tilmelde dig mailinglisten giver du samtykke til, at SIRI behandler oplysninger om dig (din e-mailadresse). Dette er nødvendigt for, at vi kan sende dig informationer og invitationer. Du kan afmelde dig mailinglisten og trække dette samtykke tilbage ved at skrive til iuf@siri.dk.

Læs mere om SIRIs behandling af personoplysninger ved tilmelding til arrangementer