Kommunernes pligt til videregivelse af oplysninger

Kommunerne har ifølge udlændingelovens § 44c pligt til at videregive mistanke eller viden om en forestående eller igangværende genopdragelsesrejse eller et andet udlandsophold af negativ betydning for et barn med opholdstilladelse i Danmark. Oplysningerne skal videregives til Udlændingestyrelsen eller SIRI, alt efter hvilket opholdsgrundlag barnet har. Oplysningerne kan videregives uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren.

Kommunen er desuden forpligtet til løbende at underrette Udlændingestyrelsen eller SIRI om oplysninger om genopdragelsesrejser eller andre udlandsophold af negativ betydning. 

Oplysningerne skal også videregives i sager, hvor udlændingen efter udrejsen er blevet myndig.

Formålet med videregivelsespligten

Formålet med kommunernes videregivelsespligt er at styrke indsatsen mod negativ social kontrol.

Oplysningerne har betydning for udlændingemyndighedernes mulighed for fx at vurdere, om barnets eller den unges pas, som er udstedt af Udlændingemyndighederne, skal inddrages for at forhindre en forestående genopdragelsesrejse eller et andet udlandsophold af negativ betydning, herunder rejser med henblik på indgåelse af tvangsægteskab.

Genopdragelsesrejse eller andet udlandsophold af negativ betydning

Der er tale om en genopdragelsesrejse eller et andet udlandsophold af negativ betydning, hvis opholdet uden for Danmark generelt har en negativ betydning for barnet eller den unge, fx:

  • fordi formålet med rejsen er, at barnet eller den unge sendes tilbage til forældrenes hjemland eller et andet land, for at blive præget af dette lands normer og værdier til skade for integrationen i Danmark, eller

  • fordi forholdene under udlandsopholdet bringer barnets eller den unges sundhed eller udvikling i alvorlig fare.

Læs mere om genopdragelsesrejser mv. 

Oplysninger der skal videregives

Alle oplysninger, der kan have betydning for udlændingemyndighedernes vurdering af, om der er tale om en forestående, igangværende eller gennemført genopdragelsesrejse eller andet udlandsophold af negativ betydning for barnet eller den unge, eller begrundet mistanke om et sådant ophold, er omfattet af videregivelsespligten. 

Der kan fx være tale om oplysninger om, at:

  • barnet eller den unge i en periode ikke er mødt i skolen eller er taget ud af skolen midt i skoleåret uden varsel,

  • barnet eller den unge skal på ferieophold efter forældrenes bestemmelse, men pågældende ikke er bekendt med opholdets nærmere indhold, eller

  • en forælder har udøvet vold mod barnet eller tvang over for barnet, som reaktion på at barnet følger danske normer og værdier.

Vi anbefaler, at kommunen anvender dette skema til brug for indberetningen

Yderligere oplysninger

Udlændingestyrelsen har en hotline for unge, som er udsat for negativ social kontrol, hvor unge kan få vejledning om, hvad en eventuel genopdragelsesrejse betyder for den unges opholdstilladelse i Danmark og muligheder for at rejse ind og ud af Danmark. Myndighedspersoner, som ønsker vejledning i forhold til genopdragelsesrejser og ophold i Danmark, kan også kontakte Udlændingestyrelsens hotline. 

Læs mere om Udlændingestyrelsens hotline

Nationalt Center mod Æresrelaterede Konflikter (MÆRK) under SIRI tilbyder rådgivning til fagpersoner og borgere om æresrelaterede konflikter og genopdragelsesrejser mm. 

Læs mere om MÆRK’s rådgivningstilbud (nc-maerk.dk)

Ingen datakilde fundet