Sagsbehandlingen tager normalt
3 måneder

Gebyr for sagsbehandling
4.740 kr.

Kan jeg forlænge min opholdstilladelse?

Du kan få forlænget din opholdstilladelse, hvis du stadig er praktikant hos samme praktikvært, og hvis du ikke har overskredet den maksimale periode for dit praktikophold. Du kan se mere om din tilladelsesperiode her

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din nuværende tilladelse udløber.

Hvis du ikke ansøger om opholds- og arbejdstilladelse inden din tilladelse udløber, har du ikke længere ret til at være i Danmark – og en ansøgning indgivet i Danmark vil som regel blive afvist.

Hvis du ansøger om forlængelse i tide, må du gerne blive i Danmark, mens SIRI behandler din ansøgning om forlængelse – også selv om din tilladelse udløber.

Du kan tidligst søge om forlængelse af din opholdstilladelse 3 måneder før den udløber.

 

Hvad er betingelserne for en forlængelse?

Du kan søge om forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse, hvis der ikke er sket ændringer i din ansættelse. Det betyder, at du stadig skal være ansat i det samme job, hos den samme arbejdsgiver og på de samme vilkår.

Det er en betingelse, at du har modtaget løn i overensstemmelse med din kontrakt under hele din ansættelse.

Dette betyder blandt andet, at du som udgangspunkt ikke må have holdt ferie eller orlov uden løn i mere end 5 uger.

Dit praktikophold skal fortsat have en faglig sammenhæng med din uddannelse i udlandet.

Hvis du er arkitektpraktikant, skal du fortsat være under uddannelse.

Hvis du er praktikant inden for landbrug og gartneri, skal du også fortsat være under uddannelse, når du søger om forlængelse af opholdstilladelse som praktikant.

Hvis dit praktikophold er ulønnet, skal du også ved en forlængelse dokumentere, at du kan forsørge dig selv.

Du skal råde over et beløb på 6.820 kr. (2024-niveau) for hver måned, du skal opholde dig i Danmark.

Dokumentation for dette kan fx være udskrift fra din bankkonto, bankerklæring eller kopi af et stipendiebevis. Det er vigtigt, at dokumentationen er i dit eget navn. Du kan ikke opfylde betingelsen ved at blive forsørget af en anden person.

Læs mere om kravet om forsørgelse her.

Du må ikke have modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, fx kontanthjælp.

Hvilke rettigheder har jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en dansk opholdstilladelse som praktikant? – og hvad må du ikke?

Du må kun arbejde i det job og hos den praktikvært, som du har fået tilladelse til.

Hvis du bliver tilbudt et nyt job, skal du ansøge om en ny tilladelse. Det gælder også, hvis du bliver tilbudt en ny stilling, fx som fodermester, hos samme arbejdsgiver.

En dansk opholds- og arbejdstilladelse giver dig ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

En opholds- og arbejdstilladelse giver dig ret til at opholde dig i Danmark i den periode din tilladelse er gyldig.

En tilladelse giver dig desuden ret til at opholde dig i Schengen-området i op til 90 dage inden for den seneste 180 dages periode. Tilladelsen giver dig dog ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

Du må ikke opgive din danske adresse eller opholde dig i udlandet i mere end 6 måneder i træk. Gør du det, bortfalder din tilladelse. Det betyder, at du ikke længere må opholde dig i Danmark.

Hvis du har brug for et længere ophold i udlandet, kan du søge om dispensation for bortfald.

Du kan læse mere om bortfaldsreglerne her.

Du kan læse mere om og ansøge om dispensation fra bortfald her.

Under dit ophold skal du kunne forsørge dig selv. Du må ikke modtage ydelser efter lov om aktiv socialpolitik.

Hvis du eller et familiemedlem modtager sådanne ydelser under dit ophold, kan din tilladelse blive inddraget - og du vil miste retten til at være i Danmark.

Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI.

Du kan her se en liste over ydelser, som du ikke må modtage.

Med en opholdstilladelse i Danmark har du ret til gratis danskundervisning. Du skal dog være 18 år og have registreret din danske adresse i folkeregisteret.

Hvis du har opholdstilladelse i Danmark med henblik på beskæftigelse, studie m.v. skal du betale et depositum, før du kan begynde danskundervisningen. Vær opmærksom på, at du mister dit depositum, hvis du ikke består modulerne inden for en bestemt tidsramme.

Den kommune, du bor i, har pligt til at tilbyde dig danskundervisning og henvise dig til et sprogcenter. Har du ikke modtaget et tilbud om danskundervisning fra din kommune senest en måned efter, du har registeret din adresse i Danmark, kan du kontakte din kommune.

Undervisningen foregår (normalt) sammen med andre udlændinge, som for nylig er kommet til Danmark.

Når du bor i Danmark er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold, kan du også have brug for andre vigtige informationer og handlemuligheder.

Du har muligvis allerede foretaget det nødvendige, men hvis du er i tvivl om noget, giver portalen borger.dk dig information, links og i mange tilfælde også handlemuligheder i forhold til de vigtigste emner,

 • NemID
 • CPR-registrering
 • sundhedskort
 • Skatteforhold
 • Ferieforhold
 • Skole og børnepasning
 • Bolig
 • Danskundervisning
 • Bilregistrering og kørekort

Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Hvis du er praktikant inden for det grønne område, kan du få opholds- og arbejdstilladelse i op til 18 måneder, men ikke længere end kontraktperioden. Hvis du supplerer dit praktikophold med et ophold på en dansk landbrugsskole eller teknisk skole af mellem 6 og 8 måneders varighed, kan du dog få opholdstilladelse i op til 24 måneder i alt.

Hvis du er praktikant inden for sundhedsområdet, arkitektpraktikant eller praktikant inden for området for øvrige praktikanter, kan du få opholds- og arbejdstilladelse i op til 18 måneder, men ikke længere end dit praktikophold.

Hvis du finder et nyt job, skal du indgive en helt ny ansøgning på grundlag af det nye job - det kan igen være som praktikant, eller det kan være efter en anden erhvervsordning.

Du må ikke begynde på dit nye job, før du har fået en ny opholds- og arbejdstilladelse.

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelses længde er kortere, end den normalt kunne være. Når du har fået fornyet dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse – dog tidligst 3 måneder før udløbet af din nuværende tilladelse.

Læs mere om kravet til dit pas.

Kan min familie få forlænget deres opholdstilladelser?

Du kan normalt ikke tage din familie med til Danmark, når du har opholdstilladelse som praktikant. Læs mere om medfølgende familie her.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som praktikant behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Du kan kun få forlænget din opholdstilladelse, hvis du stadig er praktikant hos samme praktikvært.

Før du ansøger skal du oprette et SB-ID til ansøgningen, og du skal betale gebyr til at dække SIRIs sagsbehandling. Det kan du gøre på fanen ’Sådan ansøger du’ til højre. Her har du også adgang til det relevante ansøgningsskema: PR2.

Vær opmærksom på at Tyrkiske statsborgere, der ansøger om et praktikophold og modtager løn fra praktikværten (arbejdsgiver), er fritaget for gebyrbetaling. Hvis ansøgeren ikke modtager løn, men fx modtager et stipendium, skal der betales gebyr. Vær også opmærksom på at der altid skal oprettes et sagsbestillings-id. 

Din praktikvært skal først udfylde sin del af skemaets to dele. Når praktikværten er færdig med sin del, får praktikværten et referencenummer og en adgangskode til skemaets del 2, som praktikværten skal videregive til dig. Så kan du åbne ansøgningen og udfylde din del.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din praktikvært. 

På denne fane kan du se, hvad du skal gøre for at indgive en ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

Vær opmærksom på at Tyrkiske statsborgere, der ansøger om et praktikophold og modtager løn fra praktikværten (arbejdsgiver), er fritaget for gebyrbetaling. Hvis ansøgeren ikke modtager løn, men fx modtager et stipendium, skal der betales gebyr. Vær også opmærksom på at der altid skal oprettes et sagsbestillings-id. 

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste.

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, tysk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Hvis du er praktikant indenfor landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet , skal du vedlægge

Hvis du er praktikant indenfor de øvrige praktikantområder, skal du vedlægge

Afsæt gerne

30 minutter

til at udfylde ansøgningen

2 personer udfylder

Både du og din praktikvært skal udfylde hver jeres del af ansøgningsskemaet

På dette trin har du og din praktikvært adgang til det relevante ansøgningsskema, PR2.

Sørg for at du har gennemgået alle de foregående trin, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes, og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Praktikværten skal udfylde den første af skemaets to dele. Når praktikværten er færdig med sin del, får værten et referencenummer og en adgangskode til skemaets anden del, som praktikværten skal videregive til dig. Så kan du åbne ansøgningen og udfylde din del.

Sørg for at have alle dokumenter klar i digital form, så du kan vedhæfte dem til ansøgningen undervejs.

Benyt skemaet PR2

Bemærk, at det er obligatorisk at benytte dette ansøgningsskema. I særlige tilfælde kan du blive fritaget fra kravet om at bruge et online ansøgningsskema. Du kan læse mere her.

Bemærk, at det er obligatorisk at oplyse dit pasnummer i dette ansøgningsskema. Hvis du ikke er i besiddelse af et gyldigt pas, kan du kontakte os for at få vejledning. Du finder vores kontaktoplysninger her.

Når du har ansøgt om forlængelse af din opholdstilladelse, skal du have optaget biometri.

Det betyder, at du skal have taget et ansigtsfoto og afgive fingeraftryk. Dit ansigtsfoto og dine fingeraftryk vil blive lagret på en chip på det opholdskort, du får, hvis SIRI giver tilladelse. 

SIRI kan som hovedregel først begynde behandlingen af en ansøgning, når biometrien er optaget. Dette skal ske senest 14 dage efter ansøgningens indgivelse.

Hvis der ikke optages biometri, vil ansøgningen blive afvist. Det betyder, at den ikke vil blive behandlet.

Du kan læse mere om biometri her.

Du kan få optaget biometri i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal have optaget biometri i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her

Du har indgivet din ansøgning korrekt, hvis du har:

 • Oprettet sagsbestillings-id

 • Betalt gebyr

 • Indgivet ansøgningen

 • Fået optaget biometri

 

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

Du kan her læse mere om, hvordan du skal forholde dig, mens du venter på svar.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI