Sagsbehandlingen tager normalt
3 måneder

Gebyr for sagsbehandling
4.040 kr.

Kan jeg forlænge min opholdstilladelse?

Du kan få forlænget din opholdstilladelse, hvis du stadig er praktikant hos samme praktikvært, og hvis du ikke har overskredet den maksimale periode for dit praktikophold. Du kan se mere om din tilladelsesperiode her

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din nuværende tilladelse udløber.

Hvis du ikke ansøger om opholds- og arbejdstilladelse inden din tilladelse udløber, har du ikke længere ret til at være i Danmark – og en ansøgning indgivet i Danmark vil som regel blive afvist.

Hvis du ansøger om forlængelse i tide, må du blive i Danmark og fortsætte med at arbejde, også selv om din tilladelse udløber mens SIRI behandler din ansøgning om forlængelse.

Du kan tidligst søge om forlængelse af din opholdstilladelse 3 måneder før den udløber.

 

Hvad er betingelserne for en forlængelse?

Du kan søge om forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse, hvis der ikke er sket ændringer i din ansættelse. Det betyder, at du stadig skal være ansat i det samme job, hos den samme arbejdsgiver og på de samme vilkår.

Det er en betingelse, at du har modtaget løn i overensstemmelse med din kontrakt under hele din ansættelse.

Dette betyder blandt andet, at du som udgangspunkt ikke må have holdt ferie eller orlov uden løn i mere end 5 uger.

Dit praktikophold skal fortsat have en faglig sammenhæng med din uddannelse i udlandet.

Hvis du er arkitektpraktikant, skal du fortsat være under uddannelse.

Hvis dit praktikophold er ulønnet, skal du også ved en forlængelse dokumentere, at du kan forsørge dig selv.

Du skal råde over et beløb på 6.166 kr. (2019-niveau) for hver måned, du skal opholde dig i Danmark.

Dokumentation for dette kan fx være udskrift fra din bankkonto, bankerklæring eller kopi af et stipendiebevis. Det er vigtigt, at dokumentationen er i dit eget navn. Du kan ikke opfylde betingelsen ved at blive forsørget af en anden person.

Læs mere om kravet om forsørgelse her.

Du må ikke have modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, fx kontanthjælp.

Hvilke rettigheder har jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en dansk opholdstilladelse som praktikant? – og hvad må du ikke?

Du må kun arbejde i det job og hos den praktikvært, som du har fået tilladelse til.

Hvis du bliver tilbudt et nyt job, skal du ansøge om en ny tilladelse. Det gælder også, hvis du bliver tilbudt en ny stilling, fx som fodermester, hos samme arbejdsgiver.

En dansk opholds- og arbejdstilladelse giver dig ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

En opholds- og arbejdstilladelse giver dig ret til at opholde dig i Danmark i den periode din tilladelse er gyldig.

En tilladelse giver dig desuden ret til at opholde dig i Schengen-området i op til 90 dage inden for den seneste 180 dages periode. Tilladelsen giver dig dog ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

Du må ikke opgive din danske adresse eller opholde dig i udlandet i mere end 6 måneder i træk. Gør du det, bortfalder din tilladelse. Det betyder, at du ikke længere må opholde dig i Danmark.

Hvis du har brug for et længere ophold i udlandet, kan du søge om dispensation for bortfald.

Du kan læse mere om bortfaldsreglerne her.

Du kan læse mere om og ansøge om dispensation fra bortfald her.

Under dit ophold skal du kunne forsørge dig selv. Du må ikke modtage ydelser efter lov om aktiv socialpolitik.

Hvis du eller et familiemedlem modtager sådanne ydelser under dit ophold, kan din tilladelse blive inddraget - og du vil miste retten til at være i Danmark.

Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI.

Du kan her se en liste over ydelser, som du ikke må modtage.

Med en opholdstilladelse i Danmark har du ret til delvist deltagerbetalt danskundervisning. Du skal dog være 18 år og have registreret din danske adresse i folkeregisteret.

Den kommune du bor i har pligt til at tilbyde dig danskundervisning og henvise dig til et sprogcenter.

Har du ikke modtaget et tilbud om danskundervisning fra din kommune, kan du kontakte din kommune.

Undervisningen foregår sammen med andre udlændinge.

Når du bor i Danmark er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold, kan du også have brug for andre vigtige informationer og handlemuligheder.

Du har muligvis allerede foretaget det nødvendige, men hvis du er i tvivl om noget, giver portalen borger.dk dig information, links og i mange tilfælde også handlemuligheder i forhold til de vigtigste emner,

 • NemID
 • CPR-registrering
 • sundhedskort
 • Skatteforhold
 • Ferieforhold
 • Skole og børnepasning
 • Bolig
 • Danskundervisning
 • Bilregistrering og kørekort

Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Hvis du er praktikant inden for det grønne område, kan du få opholds- og arbejdstilladelse i op til 12 måneder, men ikke længere end kontraktperioden. Hvis du supplerer dit praktikophold med et ophold på en dansk landbrugsskole eller teknisk skole af mellem 6 og 8 måneders varighed, kan du dog få opholdstilladelse i op til 18 måneder i alt.

Hvis du er praktikant inden for sundhedsområdet, arkitektpraktikant eller praktikant inden for området for øvrige praktikanter, kan du få opholds- og arbejdstilladelse i op til 18 måneder, men ikke længere end dit praktikophold.

Hvis du finder et nyt job, skal du indgive en helt ny ansøgning på grundlag af det nye job - det kan igen være som praktikant, eller det kan være efter en anden erhvervsordning.

Du må ikke begynde på dit nye job, før du har fået en ny opholds- og arbejdstilladelse.

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelses længde er kortere, end den normalt kunne være. Når du har fået fornyet dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse – dog tidligst 3 måneder før udløbet af din nuværende tilladelse.

Læs mere om kravet til dit pas.

Kan min familie få forlænget deres opholdstilladelser?

Du kan normalt ikke tage din familie med til Danmark, når du har opholdstilladelse som praktikant. Læs mere om medfølgende familie her.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som praktikant behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Du kan kun få forlænget din opholdstilladelse, hvis du stadig er praktikant hos samme praktikvært.

Før du ansøger skal du oprette et SB-ID til ansøgningen, og du skal betale gebyr til at dække SIRIs sagsbehandling. Det kan du gøre på fanen ’Sådan ansøger du’ til højre. Her har du også adgang til det relevante ansøgningsskema: PR2 online.

Din praktikvært skal først udfylde sin del af skemaets to dele. Når praktikværten er færdig med sin del, får praktikværten et referencenummer og en adgangskode til skemaets del 2, som praktikværten skal videregive til dig. Så kan du åbne ansøgningen og udfylde din del.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din praktikvært. 

På denne fane kan du se, hvad du skal gøre for at indgive en ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

På grund af den nuværende COVID-19 situation kan det nogle steder og i en række situationer være svært at få optaget biometri (fingeraftryk og ansigtsfoto), når du indgiver en ansøgning om opholdstilladelse. For ansøgninger indgivet i januar, februar og marts 2021 er fristen for biometrioptag derfor forlænget til 4 uger fra ansøgningens indgivelse. Hvis du ikke kan overholde denne frist, skal du kontakte SIRI med en forklaring på, hvorfor der ikke er optaget biometri. Du kan kontakte SIRI via vores kontaktformular.

Når du skal indgive en ansøgning eller klage med gebyr, skal du først oprette et sagsbestillings-id.

Sagstype:

Praktikant forlængelse

Gebyr:

4.040 kr.

Information om ansøgeren

Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Er du sikker på, du ikke vil modtage kvittering på mail?

 

 

Oplysningen er forkert

Er du fritaget fra gebyr?

Er du sikker på at du er fritaget for gebyr?

Kun visse ansøgere/klagere er gebyrfritaget.

Hvis udlændingemyndighederne efterfølgende afgør, at du ikke er fritaget for betaling af gebyr, vil ansøgningen/klagen blive afvist.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse

 

Kun i visse tilfælde er du som ansøger/klager fritaget for at betale gebyr. Det er fx som følge af:

 • Associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet
 • Danmarks internationale forpligtelser

Du skal oprette sagsbestillings-id, selvom du er gebyrfritaget.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse 

Oplysningen er forkert

Alle gebyrer reguleres den 1. januar hvert år. Det er vigtigt, at du opretter dit sagsbestillings-id, betaler gebyret og indgiver ansøgningen i samme kalenderår. Hvis du betaler gebyret før 1. januar og indgiver din ansøgning efter 1. januar, kan din ansøgning blive afvist.

Hvis der ikke er vist et sagsbestillings-id i feltet herunder, skal du indtaste et sagsbestillings-id og klikke på Hent betalingsstatus.

Oplysningen er forkert Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Betalingsmuligheder

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste.

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, tysk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Hvis du er praktikant indenfor landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet , skal du vedlægge

Hvis du er praktikant indenfor de øvrige praktikantområder, skal du vedlægge

Afsæt gerne

30 minutter

til at udfylde ansøgningen

2 personer udfylder

Både du og din praktikvært skal udfylde hver jeres del af ansøgningsskemaet

På dette trin har du og din praktikvært adgang til det relevante ansøgningsskema, PR2 online.

Sørg for at du har gennemgået alle de foregående trin, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes, og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Praktikværten skal udfylde den første af skemaets to dele. Når praktikværten er færdig med sin del, får værten et referencenummer og en adgangskode til skemaets anden del, som praktikværten skal videregive til dig. Så kan du åbne ansøgningen og udfylde din del.

Sørg for at have alle dokumenter klar i digital form, så du kan vedhæfte dem til ansøgningen undervejs.

Benyt online skemaet PR2

 

Når du har ansøgt om opholdstilladelse, skal du have optaget biometri.

Det betyder, at du skal have taget et ansigtsfoto og afgive fingeraftryk. Dit ansigtsfoto og dine fingeraftryk vil blive lagret på en chip på det opholdskort, du får, hvis SIRI giver tilladelse. 

SIRI kan som hovedregel først begynde behandlingen af en ansøgning, når biometrien er optaget. Dette skal ske senest 14 dage efter ansøgningens indgivelse.

Hvis der ikke optages biometri, vil ansøgningen blive afvist. Det betyder, at den ikke vil blive behandlet.

Du kan læse mere om biometri her.

Du kan få optaget biometri i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal have optaget biometri i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her

Du har indgivet din ansøgning korrekt, hvis du har:

 • Oprettet sagsbestillings-id

 • Betalt gebyr

 • Indgivet ansøgningen

 • Fået optaget biometri

 

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

Du kan her læse mere om, hvordan du skal forholde dig, mens du venter på svar.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI