På denne side kan du læse mere om reglerne for forlængelse af opholdstilladelse som flygtning eller almindelig kvoteflygtning med opholdstilladelse efter § 7 eller § 8, stk. 1 eller stk. 2.

Bemærk: Hvis du har opholdstilladelse som humanitær kvoteflygtning efter udlændingelovens § 8, stk. 3, kan du læse mere om forlængelse af opholdstilladelse under Ansøg om forlængelse af opholdstilladelse som humanitær kvoteflygtning

Hvis du er i tvivl om, hvilken bestemmelse i udlændingeloven, som du har opholdstilladelse efter, kan du se det i brevet, som Udlændingestyrelsen sendte til dig, da du fik din seneste tilladelse.

Din opholdstilladelse er fra den 1. juli 2019 automatisk blevet ændret fra at have været givet med mulighed for varigt ophold til at være givet med henblik på midlertidigt ophold. Ændringen har ikke betydning for, hvornår din opholdstilladelse udløber, og ændrer heller ikke på dine muligheder for at opnå permanent opholdstilladelse.

Når du er flygtning eller almindelig kvoteflygtning med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller § 8, stk. 1 eller stk. 2, skal du ikke selv ansøge om at få forlænget din opholdstilladelse. Når din opholdstilladelse udløber, vil Udlændingestyrelsen automatisk se på, om din opholdstilladelse kan forlænges.

Udlændingestyrelsen vil kontakte dig et par måneder før, at din opholdstilladelse udløber og oplyse dig om, hvilke oplysninger, som vi skal bruge, for at vurdere sagen.  Hvis du ikke har hørt fra os senest 1 måned før din opholdstilladelse udløber, anbefaler vi, at du kontakter os.

Humanitære kvoteflygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 8, stk. 3, skal selv ansøge om forlængelse. Læs mere om forlængelse af opholdstilladelse som humanitær kvoteflygtning

 

Du vil få forlænget din opholdstilladelse, hvis de forhold, der førte til, at du fik opholdstilladelse, fortsat er til stede.

Ændrede forhold

Udlændingestyrelsen kan nægte at forlænge din opholdstilladelse, hvis de forhold, der førte til, at du fik din opholdstilladelse, ikke længere er til stede.

Hvis du har konventionsstatus (udlændingelovens § 7, stk. 1), kan det fx være tilfældet, hvis der er sket fundamentale, stabile og varige ændringer i dit hjemland. 

Hvis du har beskyttelsesstatus (udlændingelovens § 7, stk. 2) eller midlertidig beskyttelsesstatus (udlændingelovens § 7, stk. 3), kan det fx være tilfældet, hvis de generelle forhold i dit hjemland er ændret på en sådan måde, at du ikke længere risikerer forfølgelse, uanset at forholdene fortsat er alvorlige og må betegnes som skrøbelige og uforudsigelige – ændringen må dog ikke antages at være af helt midlertidig karakter.

Rejser til dit hjemland

Hvis du som flygtning rejser til dit hjemland, vil det kunne medføre, at din opholdstilladelse ikke vil blive forlænget. Det gælder uanset hvor længe, du har haft opholdstilladelse, hvis det lægges til grund, at du ikke længere har behov for beskyttelse.

Danmarks internationale forpligtelser

I overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser kan Udlændingestyrelsen i visse situationer bevare din opholdstilladelse, selv om de forhold, der førte til, at du fik opholdstilladelse, ikke længere er til stede. Det kan fx være situationen, hvis du:  

  • har en alvorlig sygdom eller et alvorligt handicap,
  • har hjemmeboende børn under 18 år med selvstændig tilknytning til Danmark, 
  • har samvær med børn fra et tidligere forhold (særbørn), eller
  • har en ægtefælle, samlever eller mindreårigt barn, som bor i Danmark, og som risikerer forfølgelse i sit hjemland. 

 

Hvis du har opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1 eller stk. 2, eller udlændingelovens § 8, kan din opholdstilladelse forlænges med højst 2 år ad gangen.

Hvis du har opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 3 (midlertidig beskyttelsesstatus), kan du højst få forlænget din opholdstilladelse i 1 år ad gangen. Når de første 3 år er gået, kan du få forlænget din opholdstilladelse med højst 2 år ad gangen.