Sagsbehandlingen tager normalt
3 måneder

Gebyr for sagsbehandling
6.290 kr.

Kan jeg forlænge min opholdstilladelse?

Du kan få forlænget din opholdstilladelse, hvis du stadig har samme arbejde.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din nuværende tilladelse udløber.

Hvis du ikke ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber, har du ikke længere ret til at være i Danmark – og en ansøgning indgivet i Danmark vil som regel blive afvist.

Hvis du ansøger om forlængelse i tide, må du gerne blive i Danmark, mens SIRI behandler din ansøgning om forlængelse – også selv om din tilladelse udløber.

Du kan tidligst søge om forlængelse af din opholdstilladelse 3 måneder før den udløber.

Hvad er betingelserne for en forlængelse?

Du kan søge om forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse, hvis du stadig er ansat i samme job hos samme arbejdsgiver, og du har modtaget løn og arbejdet i overensstemmelse med din kontrakt i hele gyldighedsperioden for din seneste tilladelse.

Har du i perioder ikke modtaget fuld løn og/eller arbejdet i overensstemmelse med din kontrakt, skal du i forbindelse med din ansøgning indsende oplysninger og dokumentation for, hvorfor du ikke har det.

Bemærk, at EU’s arbejdstidsdirektiv fastsætter, at du over en periode på 4 måneder højst må have en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 48 timer. Er dit ansættelsesforhold dækket af en gældende overenskomst, kan denne regel være fraveget.

 Du må som udgangspunkt gerne holde selvbetalt ferie eller orlov uden løn i rimeligt omfang. Når SIRI skal vurdere, om din selvbetalte ferie eller orlov har været i rimeligt omfang, har vi brug for oplysninger og dokumentation om:

 • længden af din selvbetalte ferie eller orlov

 • hvor ofte du har taget selvbetalt ferie eller orlov

 • hvad årsagen er til, at du har holdt selvbetalt ferie eller orlov.

Hvis du har været på barsel, må du gerne have modtaget barselsdagpenge.

For at vi kan forlænge din tilladelse, skal dine løn- og ansættelsesvilkår være sædvanlige efter danske forhold.

Er vi i tvivl om, hvorvidt dine løn- eller ansættelsesvilkår er sædvanlige, kan vi bede de regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) om at vurdere dem.

Læs mere på SIRIs side om sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår.

På landbrugsområdet eksisterer der vejledende lønniveauer for fodermestre.

Her kan du læse mere om krav til løn og ansættelsesforhold specifikt for landbrugsområdet.

Du skal orientere os, hvis dine løn- og ansættelsesvilkår forringes.

Har du indgivet din ansøgning om opholdstilladelse som fodermester eller driftsleder efter den 1. januar 2021, skal hele din løn udbetales til en dansk bankkonto i dit eget navn.

Du må ikke have modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, fx kontanthjælp.

Hvilke rettigheder har jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en dansk opholdstilladelse som fodermester eller driftsleder? – og hvad må du ikke?

 

Du må kun arbejde i det job og i den virksomhed, som du har fået tilladelse til. 

Hvis du bliver tilbudt et nyt job, skal du ansøge om en ny tilladelse. Det gælder også, hvis du bliver tilbudt en ny stilling i samme virksomhed.

Hvis du ønsker at tage bibeskæftigelse skal du have en særlig tilladelse til dette.

Du kan læse mere om bibeskæftigelse her.

En dansk opholds- og arbejdstilladelse giver dig ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

En opholds- og arbejdstilladelse giver dig ret til at opholde dig i Danmark i den periode din tilladelse er gyldig. 

En tilladelse giver dig desuden ret til at opholde dig i Schengen-området i op til 90 dage inden for den seneste 180 dages periode. Tilladelsen giver dig dog ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

Du må ikke opgive din danske adresse eller opholde dig i udlandet i mere end 6 måneder i træk. Gør du det, bortfalder din tilladelse. Det betyder, at du ikke længere må opholde dig i Danmark. 

Hvis du har brug for et længere ophold i udlandet, kan du søge om dispensation for bortfald.

Du kan læse mere om bortfaldsreglerne her.

Du kan læse mere om og ansøge om dispensation fra bortfald her.

Under dit ophold skal du kunne forsørge dig selv og din familie. Du må ikke modtage ydelser efter lov om aktiv socialpolitik..

Hvis du eller et familiemedlem modtager sådanne ydelser under dit ophold, kan din tilladelse blive inddraget - og du vil miste retten til at være i Danmark.

Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI.

Du kan her se en liste over ydelser, som du ikke må modtage.

Med en opholdstilladelse i Danmark har du ret til gratis danskundervisning. Du skal dog være 18 år og have registreret din danske adresse i folkeregisteret.

Hvis du har opholdstilladelse i Danmark med henblik på beskæftigelse, studie m.v. skal du betale et depositum, før du kan begynde danskundervisningen. Vær opmærksom på, at du mister dit depositum, hvis du ikke består modulerne inden for en bestemt tidsramme.

Den kommune, du bor i, har pligt til at tilbyde dig danskundervisning og henvise dig til et sprogcenter. Har du ikke modtaget et tilbud om danskundervisning fra din kommune senest en måned efter, du har registeret din adresse i Danmark, kan du kontakte din kommune.

Undervisningen foregår (normalt) sammen med andre udlændinge, som for nylig er kommet til Danmark.

Når du bor i Danmark er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold, kan du også have brug for andre vigtige informationer og handlemuligheder.

Du har muligvis allerede foretaget det nødvendige, men hvis du er i tvivl om noget giver portalen borger.dk dig information, links og i mange tilfælde også handlemuligheder i forhold til de vigtigste emner. fx

 • NemID
 • CPR-registrering
 • Sundhedskort
 • Skatteforhold
 • Ferieforhold
 • Skole og børnepasning
 • Bolig
 • Danskundervisning
 • Bilregistrering og kørekort

 

Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Du kan få opholds- og arbejdstilladelse i op til 4 år ad gangen, dog ikke længere end din ansættelseskontrakt varer.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber.

Hvis du indgiver ansøgningen om forlængelse i tide, må du gerne blive i Danmark og fortsætte arbejdet, også selv om din tilladelse udløber.

Hvis du finder et nyt job, skal du indgive en helt ny ansøgning på grundlag af det nye job - det kan igen være som fodermester eller driftsleder, eller det kan være efter en anden erhvervsordning.

Når du har indgivet ansøgning på grundlag af det nye job, behøver du ikke vente med at arbejde til du har fået tilladelsen. Du må gerne begynde det nye arbejde fra den dag, hvor du indgiver den nye ansøgning.

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelses længde er kortere, end den normalt kunne være. Når du har fået fornyet dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse – dog tidligst 3 måneder før udløbet af din nuværende tilladelse.

Læs mere om kravet til dit pas.

Kan min familie få forlænget deres opholdstilladelser?

En forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse på grundlag af arbejde i Danmark giver også din familie mulighed for at forlænge deres opholdstilladelser.
Forlængelsen vil være for samme periode, som du har fået forlænget din opholdstilladelse med.

Læs mere om forlængelse af tilladelse til medfølgende familie her.

Hvis du ikke allerede har din familie i Danmark, kan vi informere om, at der kan gives opholdstilladelse til din ægtefælle, registrerede partner eller faste samlever samt hjemmeboende børn under 18 år.

Læs mere om første tilladelse til medfølgende familie her.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse baseret på arbejde behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Du kan kun få forlænget din opholdstilladelse, hvis du stadig er ansat i samme stilling hos samme arbejdsgiver.

Før du ansøger skal du oprette et SB-ID til ansøgningen, og du skal betale gebyr til at dække SIRIs sagsbehandling. Det kan du gøre på fanen ’Sådan ansøger du’ til højre. Her har du også adgang til det relevante ansøgningsskema, AR3. 

Din arbejdsgiver skal først udfylde sin del af skemaets to dele. Når arbejdsgiveren er færdig med sin del, får arbejdsgiveren et referencenummer og en adgangskode til skemaets del 2, som arbejdsgiveren skal videregive til dig. Så kan du åbne ansøgningen og udfylde din del. 

Hvis du har givet din arbejdsgiver fuldmagt til at varetage ansøgningen, skal arbejdsgiveren benytte skema AR7. Her er det kun din arbejdsgiver der skal udfylde skemaet.

Du kan finde en godkendt standard til fuldmagt her.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver. 

På denne fane kan du se, hvad du skal gøre for at indgive en ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

Hvis du er pendler, og ikke skal bo i Danmark og derfor kun ansøger om arbejdstilladelse, skal du ikke oprette sagsbestillings-id og betale gebyr. Du kan i stedet springe direkte til trin 3. Du kan læse mere om pendlere her

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation, inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge nedenstående tjekliste.

Vedlægger du dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, tysk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse på enten dansk eller engelsk.

Du skal vedlægge

Afsæt gerne

30 minutter

til at udfylde ansøgningen

2 personer udfylder

Du og din arbejdsgiver skal udfylde hver jeres del af ansøgningsskemaet

På dette trin har du og din arbejdsgiver adgang til de relevante ansøgningsskemaer.

Sørg for at du har gennemgået alle de foregående trin, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes, og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Du kan vælge mellem et af disse to skemaer

 • AR3, hvor du og din arbejdsgiver udfylder hver jeres del af skemaet
 • AR7, hvor du giver din arbejdsgiver fuldmagt til at ansøge på dine vegne.

I AR3 skal din arbejdsgiver udfylde den første af skemaets to dele. Når arbejdsgiveren er færdig med sin del, får arbejdsgiveren et referencenummer og en adgangskode til skemaets anden del, som arbejdsgiveren skal videregive til dig. Så kan du åbne ansøgningen og udfylde din del.

I AR7 er det kun din arbejdsgiver, der skal udfylde skemaet. Du kan læse mere om fuldmagt og hente en godkendt standard til en fuldmagt her

Sørg for at have alle dokumenter klar i digital form, så du kan vedhæfte dem til ansøgningen undervejs.

 

Benyt skemaet AR3

Benyt skemaet AR7

 

Bemærk, at det er obligatorisk at benytte disse ansøgningsskemaer. I særlige tilfælde kan du blive fritaget fra kravet om at bruge et online ansøgningsskema. Du kan læse mere her.

Bemærk, at det er obligatorisk at oplyse dit pasnummer i ansøgningsskemaet AR3. Hvis du ikke er i besiddelse af et gyldigt pas, kan du kontakte os for at få vejledning. Du finder vores kontaktoplysninger her.

Når du har ansøgt om forlængelse af din opholdstilladelse, skal du have optaget biometri.

Det betyder, at du skal have taget et ansigtsfoto og afgive fingeraftryk. Dit ansigtsfoto og dine fingeraftryk vil blive lagret på en chip på det opholdskort, du får, hvis SIRI giver tilladelse. 

SIRI kan som hovedregel først begynde behandlingen af en ansøgning, når biometrien er optaget. Dette skal ske senest 14 dage efter ansøgningens indgivelse.

Hvis der ikke optages biometri, vil ansøgningen blive afvist. Det betyder, at den ikke vil blive behandlet.

Du kan læse mere om biometri her.

Du kan få optaget biometri i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal have optaget biometri i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her.  

Hvis du er pendler og ikke bor i Danmark, og derfor kun ansøger om forlængelse af din arbejdstilladelse, skal du ikke have optaget biometri. Læs videre her.

 

Du har indgivet din ansøgning korrekt, hvis du har:

 • Oprettet sagsbestillings-id

 • Betalt gebyr

 • Indgivet ansøgningen

 • Fået optaget biometri

 

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

Du kan her læse mere om, hvordan du skal forholde dig, mens du venter på svar.

 

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI