Sagsbehandlingen tager normalt
0-10 dage

EU-ordningen på Færøerne

Da Færøerne ikke er medlem af EU, gælder EU-reglerne ikke på Færøerne.

Når arbejdsløsheden på Færøerne er lav, kan EU-borgere imidlertid søge om opholds- arbejdstilladelse gennem den særlige EU-ordning. 

Ordningen omfatter ikke schweiziske statsborgere og EØS-statsborgere (statsborgere fra Island, Lichtenstein og Norge).  

Det er muligt for færøske virksomheder at blive forhåndsgodkendt til en mere smidig ansøgningsproces ved ansættelse af medarbejdere fra EU-området. 

Hvad er fordelene ved at blive forhåndsgodkendt?

Når en EU-borger har indgået aftale om fuldtidsansættelse ved en forhåndsgodkendt færøsk virksomhed, kan man anmelde ansættelsesforholdet til SIRI med et særligt ansøgningsskema. Såfremt ansættelsesforholdet i øvrigt opfylder betingelserne for en opholdstilladelse, kan EU-borgeren påbegynde arbejdet straks, efter at det er blevet anmeldt til SIRI. 

SIRI vil derefter behandle selve ansøgningen, og svaret bliver sendt til ansøgeren - med kopi til den færøske arbejdsgiver.

Hvad er betingelserne for at blive forhåndsgodkendt?

For at blive forhåndsgodkendt skal virksomheden være

  • etableret på Færøerne, og
  • omfattet af en gældende færøsk overenskomst om løn- og arbejdsforhold, og
  • registreret som anvisningspligtig ved den færøske skattemyndighed, TAKS.

Forhåndsgodkendelsens gyldighedsperiode

Der gives forhåndsgodkendelse i 1 år fra den dato, hvor der træffes afgørelse. 

Ansøgning om forhåndsgodkendelse

En ansøgning om certificering behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). 

Virksomheden skal ved ansøgning om forhåndsgodkendelse benytte ansøgningsskema FO/AR7. Skemaet finder du under højrespalten 'Sådan gør du'. Ansøgningsskemaet anvendes både ved førstegangsansøgninger og forlængelsesansøgninger. Det er ikke muligt at søge online. 

Ansøgningen kan indgives via brevpost, e-mail eller via politiet. 

Hvis du har givet en tredjepart fuldmagt til at varetage ansøgningen, skal fuldmagten vedlægges ansøgningen.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din eventuelle fuldmagtshaver.

 

På denne fane kan du trin for trin indgive din ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en forhåndsgodkendelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste.

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, tysk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Du skal vedlægge

Afsæt gerne

30 minutter

 pr. person til at udfylde ansøgningen

1 person

Arbejdsgiver skal udfylde ansøgningsskemaet


Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver til ansættelse af EU-statsborgere 

På dette trin har du adgang til det relevante ansøgningsskema FO/AR7. 

Sørg for at du har gennemgået alle de foregående trin, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her.

Du skal aflevere den nødvendige dokumentation sammen med ansøgningen.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

 

Hent print selv skema FO/AR7 i Word-format

Hent print selv skema FO/AR7 i pdf-format

Du kan indgive ansøgningen til politiet på Færøerne.

Du kan også sende ansøgningen til SIRI.

 

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil I modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte jer.

Ansvarlig myndighed