Sagsbenhandlingen tager normalt
1 måned

Gebyr for sagsbehandling
Intet gebyr

Hvad er Fast Track Færøerne?

Du kan søge på Fast Track-aftalen, hvis Útlendingastovan har Fast Track-godkendt din arbejdsgiver.

Når en virksomhed er godkendt af Útlendingastovan, betyder det, at en ansættelsesaftale indgået med virksomheden, vil opfylde kravet om sædvanlig løn- og ansættelsesvilkår.

Ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse efter Fast Track-aftalen sendes derfor kun i høring hos Útlendingastovan, hvis ansættelseskontrakten åbenlyst ikke er sædvanlig.

På Fast Track-aftalen kan du indgive din ansøgning fra Færøerne, hvis du opholder dig lovligt på Færøerne.

Du må ikke starte med at arbejde, før du har fået din opholds- og arbejdstilladelse fra SIRI.

Hvad er betingelserne?

Du kan kun søge om opholds- og arbejdstilladelse efter Fast Track-ordningen, hvis din arbejdsgiver er Fast Track-godkendt af Útlendingastovan. Din arbejdsgiver skal kontakte Útlendingastovan, hvis de ønsker at få oplysninger om at blive godkendt efter Fast Track-aftalen.

Útlendingastovan offentliggør en liste over samtlige virksomheder, som er godkendt til at ansætte udenlandsk arbejdskraft efter Fast Track-aftalen for Færøerne. Du kan se listen over virksomheder her (åbnes i nyt vindue) 

Vær opmærksom på, at din arbejdsgiver skal søge om Fast-Track-godkendelse hos Útlendingastovan, selv om virksomheden allerede er forhåndsgodkendt efter EU-ordningen.

Som ansat ved en Fast Track-godkendt arbejdsgiver, vil din ansættelse som udgangspunkt ske på baggrund af sædvanlige løn- og ansættelsesforhold.

Hvis de oplyste løn- og ansættelsesforhold åbenlyst ikke er sædvanlige, kan vi sende din ansættelseskontrakt i høring hos Útlendingastovan. Dette kan f.eks. være i tilfælde, hvor du er tilbudt arbejde på deltid.

At dine løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige efter færøske forhold betyder bl.a. at:

 • Din løn, ferieforhold, opsigelsesvarsler m.m. ikke må være ringere end det normale på det fagområde, hvor du skal arbejde. 

 • Du skal arbejde fuldtid, hvilket normalt vil sige 40 timer om ugen.

 

 

Fast Track aftalen bliver suspenderet, hvis arbejdsløsheden på Færøerne stiger til over 3,5 pct. i en periode. I det tilfælde, vil det ikke længere være muligt at ansøge om opholds- og arbejdstilladelse efter aftalen.

Hvis aftalen bliver suspenderet, vil SIRI offentligøre dette på www.nyidanmark.dk.

Hvis aftalen bliver suspenderet og du allerede har en tilladelse efter Fast Track-aftalen, kan du fortsætte med at arbejde indtil arbejdstilladelsen udløber. Du kan dog ikke ansøge om en evt. forlængelse af din tilladelse og skal i stedet for ansøge om en ny opholds- og arbejdstilladelse efter de sædvanlige regler.

I visse tilfælde kan det være en betingelse, at du har en dansk eller færøsk autorisation. Dette gælder hvis du fx er læge, som skal have autorisation af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hvis du ansøger om opholds- og arbejdstilladelse til en stilling som læge ved Landssjúkrahusið, Klaksvikar Sjúkrahús eller Suðuroyar Sjúkrahús ,vil din ansøgning automatisk blive behandlet efter sportsaftalen.

Du kan læse mere om sportsaftalen her (nederst på siden)

Læs mere på Uddannelses- og Forskningsstyrelsens webside om autorisation til lovregulerede erhverv (åbner i nyt vindue)

Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en opholds- og arbejdstilladelse efter Fast Track-aftalen for Færøerne? – og hvad må du ikke?

 

Du må ikke starte med at arbejde, før du har fået en tilladelse.

Du må kun arbejde i den stilling  og i den virksomhed, som du har fået tilladelse til.

Hvis du bliver tilbudt et nyt job eller en ny stilling, skal du ansøge om en ny tilladelse før du kan starte det nye arbejde. Det gælder også hvis du bliver tilbudt en ny stilling i samme virksomhed. 

Hvis du ønsker bibeskæftigelse på Færøerne, skal du søge om en særlig tilladelse til dette.

Du kan læse mere om bibeskæftigelse her.

En opholds- og arbejdstilladelse giver dig ret til at opholde dig på Færøerne i den periode, din tilladelse er gyldig.

Hvis du er visumfri til Færøerne, kan du efter udløbet i forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse opholde dig på Færøerne i 90 dage. Du må ikke arbejde under et visumfrit ophold.

Du kan læse mere om, hvem der behøver visum til Færøerne her.

Din opholdstilladelse bortfalder, hvis du opgiver din bopæl på Færøerne, eller hvis du opholder dig i udlandet i mere end 6 måneder i træk. Det betyder, at du ikke længere må opholde dig på Færøerne.

Ophold i Danmark eller i Færøerne regnes som ophold i udlandet.

Du kan læse mere om bortfaldsreglerne og ansøge om dispensation fra bortfald her

Under dit ophold på Færøerne skal du kunne forsørge dig selv og din familie. Du må derfor ikke modtage sociale ydelser.

Hvis du eller et familiemedlem modtager offentlige ydelser under jeres ophold på Færøerne, kan jeres tilladelser blive inddraget - og du eller I vil miste retten til at opholde jer på Færøerne.

Hvor længe kan jeg være på Færøerne?

En opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne kan gives i op til 1 år fra den dato, hvor der træffes afgørelse.

En opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne kan kun gives for maksimalt 1 år ad gangen. Det gælder også selvom du bliver ansat i en stilling i en længere periode end 1 år.

Hvis du ønsker at fortsætte dit arbejde efter udløbet af tilladelsen, skal du huske at søge om forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber.

Hvis du indgiver ansøgning om forlængelse inden udløbet af din nuværende opholdstilladelse, må du gerne blive på Færøerne og fortsætte arbejdet indtil din ansøgning er færdigbehandlet, også selv om din tilladelse udløber i mellemtiden.

Du kan læse mere om reglerne om forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse samt sende en ansøgning her.

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har kortere gyldighed end den periode, du ville kunne gives en tilladelse for, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelses længde er kortere, end den normalt kunne være.

Hvis du ønsker at forlænge din tilladelse, kan du indgive en ansøgning herom tidligst 2 måneder før din tilladelse udløber. Vær opmærksom på, at du skal medsende en kopi af dit fornyede eller forlængede pas.

Du kan læse mere om reglerne om forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse samt sende en ansøgning her.

Læs mere om kravet til dit pas her

 

Hvad gør jeg , hvis jeg mister mit arbejde eller skifter job?

Din opholdstilladelse på Færøerne er knyttet til den stilling og den arbejdsgiver, der står på din tilladelse. 

Du må ikke arbejde i andre stillinger eller hos andre arbejdsgivere end den, der står i din tilladelse. Dette gælder også, hvis du får en ny stilling i samme virksomhed.

Hvis din ansættelse ændrer sig, skal du give besked til SIRI. Det kan f.eks. være hvis du:

 • Mister dit job
 • Skifter stilling
 • Skifter job til en anden arbejdsgiver

 

Du kan sende dine oplysninger via vores kontaktformular på Ny i Danmark.

Hvis du mister dit job, skal du give SIRI besked. f.eks. via vores kontaktformular på Ny i Danmark.

Din opholds- og arbejdstilladelse vil blive inddraget, da den er baseret på netop dette job.

Hvis du finder et nyt job eller bliver tilbudt en ny stilling, imens du er i arbejde, skal du indgive en ny ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse med oplysninger om den nye ansættelse.

Hvis du skifter job, skal du være opmærksom på, at du kun kan indgive din ansøgning fra Færøerne, hvis din nye arbejdsgiver også er Fast Track-godkendt af Utlendingastovan.

Du må ikke starte i dit nye job eller din nye stilling, før du har fået en ny tilladelse.

Kan min familie få opholdstilladelse på Færøerne?

Hvis du har fået en opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne har du mulighed for, at få din familie med til Færøerne. 

Medfølgende familie kan være:

 • Ægtefælle

 • Fast Samlever

 • Registreret partner

 • Hjemmeboende børn under 18 år

Som medfølgende familiemedlem til en ansøger, der har eller ansøger om ophold efter Fast Track-aftalen for Færøerne, har du mulighed for at indgive din ansøgning på Færøerne, hvis du opholder dig lovligt.

Læs mere om medfølgende familie her

Hvornår kan jeg indgive en ansøgning?

Du kan tidligst indgive en ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse 6 måneder før du skal starte på dit arbejde.

Hvis du søger inden 6 måneder før du skal starte på dit arbejde, kan du forvente at få et afslag.

På denne fane kan du trin for trin indgive din ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

Det er en god idé, at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste.

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, tysk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

 

Du skal vedlægge:

Afsæt gerne

20 minutter

pr. person til at udfylde ansøgningen

2 personer

Du og din arbejdsgiver skal udfylde hver jeres del af ansøgningsskemaet.

På dette trin har du og din arbejdsgiver adgang til det relevante ansøgningsskema FO5.

Sørg for, at du har gennemgået alle de foregående trin, før du går i gang.

Ansøgningsskemaet indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

I ansøgningsskemaet FO5 skal du udfylde del 1 og din  arbejdsgiver udfylde del 2. Hvis din arbejdsgiver har fuldmagt fra dig, kan din arbejdsgiver udfylde både del 1 og del 2.  

Du kan finde en godkendt standard til fuldmagt her

Du skal sende den nødvendige dokumentation sammen med ansøgningen.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.
Husk at udfylde skemaet med blokbogstaver.

Download ansøgningsskemaet i dansk udgave

Link til ansøgningsskema FO5 i Word format (dansk)

Link til ansøgningsskema FO5 i pdf format (dansk)

Du kan læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her

Du kan sende ansøgningen direkte til SIRI via vores kontaktformular, hvor du skal vedhæfte ansøgningsskemaet med bilag.

Du finder kontaktformularen her

Du ansøger fra udlandet

Du kan indgive ansøgningen til en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter (VFS)  i det land, hvor du bor.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan indgive din ansøgning (åbner i et nyt vindue)

I nogle lande har Danmark ikke en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter. I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmest danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Vi anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om f.eks betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

Du ansøger på Færøerne

Hvis du opholder dig lovligt på Færøerne, kan du indgive ansøgningen på Færøerne. Det er f.eks. tilfældet, hvis du:

 • har et gyldigt visum,
 • er fritaget for krav om visum,
 • allerede har en opholdstilladelse på Færøerne.

Du kan sende ansøgningen direkte til SIRI via vores kontaktformular, hvor du skal vedhæfte ansøgningsskemaet med bilag. 

Du har også mulighed for, at indgive din ansøgning fysisk hos Færøsk Politi. Kontakt politiet for at høre nærmere om, hvor på Færøerne du kan indgive en ansøgning om opholds-og arbejdstilladelse. 

 

Du ansøger fra Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du normalt indgive ansøgningen i Danmark. Det er f.eks. tilfældet, hvis du:

 • har et gyldigt visum,
 • er fritaget for krav om visum, 
 • allerede har en opholdstilladelse i Danmark.

Du kan læse mere om kravet om lovligt ophold ved indgivelse i Danmark her

Du kan sende ansøgningen direkte til SIRI via vores kontaktformular, hvor du kan vedhæfte ansøgningsskemaet med bilag.

Du har også mulighed for at indgive din ansøgning i en af SIRIS afdelinger. 

Du skal huske at bestille tid, inden du møder frem for at indgive ansøgningen

 

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Det er vigtigt, at du har oplyst din nuværende adresse og kontaktoplysninger i ansøgningsskemaet.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI

Muligvis også relevant for dig