Spørgsmål og svar

Hvis du har opholdstilladelse som flygtning og rejser til dit hjemland eller til det land, hvor du risikerer at blive forfulgt, vil det kunne medføre, at din opholdstilladelse inddrages.

Hvis du ikke har fået permanent opholdstilladelse og rejser til dit hjemland, formoder vi, at du ikke længere risikerer forfølgelse, og det kan betyde, at din opholdstilladelse vil blive inddraget. Det gælder, uanset hvor lang tid du har haft tidsbegrænset opholdstilladelse i Danmark.

Hvis du har permanent opholdstilladelse og du rejser til dit hjemland, vil din opholdstilladelse kunne inddrages i op til 10 år efter, at du første gang fik opholdstilladelse som flygtning. 

Hvis du har permanent opholdstilladelse og rejser frivilligt til dit hjemland, inden der er gået 10 år fra du fik din første opholdstilladelse som flygtning, formoder vi, at du ikke længere risikerer forfølgelse i dit hjemland.

Med dit ’hjemland’ mener vi det land, hvor du risikerer at blive forfulgt.


Når du er flygtning og har opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller § 8, har vi sat en rejsebegrænsning i dit konventionspas eller fremmedpas. Det betyder, at passet ikke kan bruges til at rejse til dit hjemland.

Hvis du alligevel ønsker at rejse til dit hjemland, kan du søge om at få ophævet rejsebegrænsningen i dit pas.

Du kan bruge den digitale ansøgningsløsning PA5 online til at ansøge om ophævelse af rejsebegrænsningen i dit pas. Ansøgningsskemaet indeholder en grundig vejledning til, hvordan du udfylder det, og hvilken dokumentation du skal vedlægge. 

Start digital PA5 ansøgning

Du skal have MitID for at bruge ansøgningsløsningen. Læs mere om MitID

Du kan også bruge papirskemaet PA5. Hent papirskema PA5

Uanset om du forud for din rejse har søgt om at få ophævet din rejsebegrænsning, vil du blive indkaldt til en samtale, når du kommer tilbage til Danmark.

Med dit ’hjemland’ mener vi det land, hvor du risikerer at blive forfulgt.

 

Hvis du opgiver din bopæl i Danmark med henblik på at tage permanent ophold i dit hjemland, bortfalder din opholdstilladelse som udgangspunkt.

Du har dog mulighed for at fortryde din beslutning om at flytte. Hvis du fortryder din beslutning inden for 12 måneder, fra udrejsen bortfalder din opholdstilladelse ikke. Kontakt Dansk Flygtningehjælp eller din bopælskommune, hvis du ønsker at repatriere.

Med dit ’hjemland’ mener vi det land, hvor du risikerer at blive forfulgt.