Gebyr for sagsbehandling
Intet gebyr

Hvem kan ansøge om tilbagerejsetilladelse?

Hvis du har indgivet en ansøgning om opholdstilladelse første gang, kan du efter en konkret vurdering få en tilbagerejsetilladelse. Tilladelsen gælder for en periode, der svarer til den konkrete rejse, som giver anledning til, at det er nødvendigt med en tilbagerejsetilladelse. Du vil normalt kun kunne få en tilbagerejsetilladelse, hvis der er tale om et særligt behov og opholdet uden for Danmark er af kortere varighed.

Har du indgivet en ansøgning om forlængelse af din opholdstilladelse, kan du som udgangspunkt få en tilbagerejsetilladelse. Du kan dog ikke få en tilbagerejsetilladelse, hvis der er oplysninger i sagen, der klart indikerer, at opholdstilladelsen ikke kan forlænges, eller hvis du kan forvente at modtage dit opholdskort på baggrund af forlænget opholdstilladelse inden rejsen.

Du kan også få en tilbagerejsetilladelse, hvis du har en ansøgning om nyt opholdskort under behandling. 

Hvis du har indgivet en ansøgning om permanent opholdstilladelse hos Udlændingestyrelsen, skal du søge om tilbagerejsetilladelse hos Udlændingestyrelsen. Det gælder også, når du har ansøgt om permanent opholdstilladelse, og du har opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier, eller du er medfølgende familiemedlem til en arbejdstager eller studerende. Har du opholdsret efter EU-reglerne, skal du søge om tilbagerejsetilladelse hos SIRI.

Beviset på en tilbagerejsetilladelse er en visumsticker, som sættes i dit pas.

Hvis din rejse foregår i perioden, hvor du stadig har et gyldigt indrejsevisum i dit pas, har du ikke brug for en tilbagerejsetilladelse.

Hvis du er visumfri og venter på svar på en ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse vil du i nogle situationer have brug for en tilbagerejsetilladelse.

Du kan læse mere om visumfrihed her.

Hvad er betingelserne?

Det er en betingelse, at du opholder dig lovligt i Danmark. 

Du kan være i en af de følgende situationer:

  • Du har indgivet en ansøgning om opholdstilladelse, mens du har opholdt dig i landet enten på visum eller visumfrit.
  • Du har fået opholdstilladelse, men du har ikke fået dit opholdskort endnu.
  • Du har indgivet ansøgning om forlængelse af din tilladelse, før din tidligere tilladelse udløb.
  • Du har indgivet ansøgning om et nyt opholdskort.

Du kan læse mere om lovligt ophold her

Hvis du ønsker en tilbagerejsetilladelse, efter du har indgivet en ansøgning om forlængelse af din opholdstilladelse, kan du som udgangspunkt kun få det, hvis du er registreret i Det Centrale Personregister (CPR).

Som udgangspunkt kan du kun få tilbagerejsetilladelse til en konkret rejse.

SIRI vil oftest bede om dokumentation for den konkrete rejse. Dokumentation kan fx være flybillet.

Så længe dit opholdskort stadig er gyldigt, skal du ikke ansøge om tilbagerejsetilladelse – uanset om du har fået nyt pas eller ej.

Du kan kun ansøge om tilbagerejsetilladelse, hvis du har et gyldigt pas. Det gælder også, hvis du er et barn.

En tilbagerejsetilladelse kan kun være gyldig indtil tre måneder før dit pas udløber. Hvis du ikke har et pas, men en anden form for rejselegitimation, skal rejselegitimationen også være gyldig i mindst 3 måneder ud over den periode, du søger om tilbagerejsetilladelse til.

Tilbagerejsetilladelsen gives for en periode minimum svarende til den konkrete rejse, du skal på. Dog vil den aldrig have en længere gyldighed end 90 dage.

Hvilke rettigheder får jeg med en tilbagerejsetilladelse?

Tilbagerejsetilladelsen giver dig lov til at indrejse i Schengenområdet, fx hvis du har brug for en mellemlanding på vej tilbage fra dit hjemland. 

Den giver dig ret til at returnere til Danmark i gyldighedsperioden.

Hvis du har indgivet ansøgning i Danmark, men endnu ikke fået din afgørelse, giver en tilbagerejsetilladelse dig ret til at returnere til Danmark og bevare dit processuelle ophold.

Det betyder, at du kan fortsætte med at opholde dig lovligt i Danmark indtil du får et svar på din ansøgning.

Du kan læse mere om processuelt ophold her.

Hvor kan jeg ansøge om tilbagerejsetilladelse?

Du kan indgive din ansøgning om tilbagerejsetilladelse i en af SIRIs afdelinger.

Husk, at du altid skal bestille tid, før du møder frem og indgiver din ansøgning.

Under fanen til højre 'Sådan ansøger du' finder du en vejledning til, hvordan du indgiver din ansøgning om tilbagerejsetilladelse til SIRI.

Hvis du har indgivet en ansøgning om opholdstilladelse til Udlændingestyrelsen, fx en ansøgning om permanent ophold, eller hvis Udlændingestyrelsen allerede har givet dig opholdstilladelse, skal du ansøge om tilbagerejsetilladelse hos dem.

Som udgangspunkt skal du have en tilbagerejsetilladelse, før du rejser ud af Danmark. 

I særlige tilfælde kan du ansøge om tilbagerejsetilladelse på en dansk repræsentation i udlandet, fx hvis du har mistet dit opholdskort under opholdet uden for Danmark.

Se hvor du kan indgive din ansøgning på Udenrigsministeriets hjemmeside

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

Hvis du allerede har opholdstilladelse eller ansøger om opholdstilladelse til at arbejde, studere, som praktikant, au pair, eller er medfølgende familie, behandles en ansøgning om tilbagerejsetilladelse af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Hvis du er i Danmark, når du indgiver ansøgningen, skal du have lovligt ophold.

Hvis du er asylansøger eller ansøger om familiesammenføring, behandles en ansøgning om tilbagerejsetilladelse af Udlændingestyrelsen. Det samme gælder hvis du har søgt om permanent ophold på baggrund arbejds- eller studietilladelse eller som medfølgende familie til en arbejdstager eller studerende. 

På fanen ’Sådan ansøger du’ til højre på siden har du adgang til det relevante ansøgningsskema, TBT/SIRI. 

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig. 

Der er ikke gebyr for ansøgning om tilbagerejsetilladelse.

Når du møder frem i en af SIRIs afdelinger i Danmark, kan du normalt få en tilbagerejsetilladelse straks, hvis du opfylder betingelserne og har medbragt den nødvendige dokumentation.

Husk, at du altid skal bestille tid før du møder frem i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du er uden for Danmark, skal du indgive ansøgningen ved den nærmeste danske repræsentation.

Se hvor du kan indgive din ansøgning på Udenrigsministeriets hjemmeside

Du skal huske, at medbringe den nødvendige dokumentation, når du møder frem i en af SIRIs afdelinger. Du kan bruge denne tjekliste.

Husk at du skal bestille tid til dit fremmøde i SIRI

 

Du skal medbringe:

Det er en god ide at have et udfyldt ansøgningsskema klar, når du møder frem hos SIRI.

Du skal benytte ansøgningsskeamet TBT/SIRI, som findes i en word-version og en pdf-version.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Hent print-selv skema TBT/SIRI i word-format

Hent print-selv skema TBT/SIRI i pdf-format

Hvis du møder frem i en af SIRIs afdelinger, vil du normalt få svar straks.

Hvis du har søgt i udlandet, skal ansøgningen først behandles af SIRI. Du vil blive kontaktet, når afgørelsen er klar.

Ansvarlig myndighed