Den vejledning, vi kan give dig på telefonen, er et supplement til vejledningen på nyidanmark.dk.

Vi anbefaler derfor, at du har læst de relevante sider på nyidanmark.dk, inden du ringer. 

I telefonen kan vi give dig generel vejledning om reglerne. Det kan fx være vejledning om, hvad der generelt kræves for at få en tilladelse. Vi kan ikke rådgive dig om, hvad du konkret skal gøre for at opfylde betingelserne.

Vær opmærksom på, at den person, du taler med i telefonen, ikke er sagsbehandler på din konkrete sag og derfor ikke kender alle detaljer i sagen.

Har du endnu ikke indgivet en ansøgning, kan vi kun vejlede dig ud fra de oplysninger, du mundtligt giver os på telefonen.

Hvis du har ansøgt og fået afslag, kan du læse om dine muligheder for at klage i det brev, vi har sendt dig med vores afgørelse.

 • Du kan få vejledning om reglerne for opholds- og arbejdstilladelse i Danmark for arbejdstagere, arbejdssøgende, studerende, au pairer og praktikanter samt personer under Working holiday-ordningen
 • Du kan få vejledning om reglerne for EU-ophold i Danmark. 
 • Du kan få hjælp til at finde den relevante vejledning på nyidanmark.dk
 • Du kan få hjælp til at finde den rigtige ansøgningsside og til ansøgningsprocessen i øvrigt
 • Du kan få information om servicemålene for vores sagsbehandlingstider
 • Du kan få oplyst, om vi har modtaget din ansøgning eller eventuelt supplerende dokumenter, og du kan give os nye oplysninger i din sag
 • Du kan få hjælp til at forstå din afgørelse bedre og vejledning om klagemulighed, hvis du har fået afslag
 • Du kan ikke får svar på, om du kan få en tilladelse, før vi har behandlet sagen
 • Du kan ikke få rådgivning om, hvilken type tilladelse, du skal vælge at søge
 • Du kan ikke få oplyst sagsbehandlingstiden for din sag
 • Du kan ikke få din sag behandlet hurtigere ved at ringe
 • Du kan ikke tale med sagsbehandleren på din konkrete sag
 • Du kan ikke få svar på, om du kan få tilladelse, hvis du søger igen efter at have fået afslag