Et administrativt CPR-nummer er et almindeligt personnummer, som i første omgang oprettes til brug for offentlige myndigheders administrative sagsbehandling.

Når en udlænding får et administrativt CPR-nummer, skal vedkommende efterfølgende hos sin kommune og have registreret bopælsadressen, før end sygesikring og andre rettigheder træder i kraft. Den enkelte udlænding beholder det samme CPR-nummer efter færdigregistrering i bopælskommunen. Det administrative CPR-nummer fremgår af brevet fra Udlændingestyrelsen med meddelelsen om opholdstilladelse.

For at undgå at borgeren bliver registeret to gange, er det vigtigt, at kommunerne er opmærksomme på at bruge det administrative CPR-nummer, når borgeren får registreret sin bopælsadresse i kommunen.

Persongrupper, der er omfattet:

 • Flygtninge, der får opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1, 2 og 3.
 • Kvoteflygtninge, der får opholdstilladelse efter udlændingelovens § 8, stk. 1, 2 og 3.
 • Udlændinge, der meddeles humanitær opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 b.
 • Udlændinge, der meddeles opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1.
 • Udlændinge, der meddeles opholdstilladelse på baggrund af friby-ordningen (§ 9 c, stk. 4)
 • Udlændinge med tidligere dansk statsborgerskab (udlændingelovens § 9 d)
 • Religiøse forkyndere (udlændingelovens § 9 f)
 • Ægtefæller og samlevende over 24 år (udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1)
 • Ægtefæller og samlevende under 24 år (udlændingelovens § 9 c, stk. 1)
 • Børn under 15 år (udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2)
 • Børn mellem 15 og 18 år (udlændingelovens § 9 c, stk. 1)
 • Mindreårige udlændinge med ophold hos andre end forældremyndigheds-indehaveren, fx hos plejefamilie (udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 3)
 • Uledsagede mindreårige, der meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 3.
 • Andre familiemedlemmer, fx søskende og forældre (udlændingelovens § 9 c, stk. 1)
 • Udlændinge med stærkt tilhørsforhold til Danmark (udlændingelovens § 9 c, stk. 1)