Sagsbehandlingen tager normalt
1 måned

Gebyr for sagsbehandling
Intet gebyr

Hvad er bibeskæftigelse?

Hvis du har opholdstilladelse på baggrund af lønarbejde hos en bestemt arbejdsgiver og gerne vil tage et bijob, kan du ansøge om tilladelse til bibeskæftigelse. 

En tilladelse til bibeskæftigelse er kun en arbejdstilladelse.  Bibeskæftigelse kan derfor ikke danne grundlag for en selvstændig opholds- og arbejdstilladelse. 

Hvis du har opholdstilladelse for at opnå autorisation som læge eller tandlæge og skal arbejde, fx i en evalueringsansættelse, skal du benytte en særlig ansøgningsside til evalueringsansættelse. Du kan finde siden her

Du kan læse nærmere om de regler, der gælder for dig, under vejledningen om den ordning, der danner grundlag for din opholdstilladelse.

 

Nogle typer opholdstilladelse indeholder ret til bibeskæftigelse

Hvis du er forsker (inden for den almindelige forskerordning eller fast-track ordningens forskerspor), gæsteforsker eller ph.d.-studerende, har du ret til bibeskæftigelse uden timebegrænsning uden at skulle søge om en tilladelse til bibeskæftigelse.

Dette gælder også hvis du er udøvende eller skabende kunstner – eller hvis du er professionel idrætsudøver eller træner.

Det er en betingelse, at der er en naturlig sammenhæng mellem din hovedbeskæftigelse og din bibeskæftigelse.

Hvis du er ansat som forsker, men har opholdstilladelse efter beløbsordningen, skal du derimod søge om tilladelse til bibeskæftigelse.

Retten gælder ikke i en eventuel jobsøgningsperiode

Hvis du har fået din opholdstilladelse som forsker, gæsteforsker eller ph.d.-studerende fra den 10. juni 2018, fremgår dine rettigheder i forhold til bibeskæftigelse af din opholdstilladelse. Det er derfor vigtigt, at du læser dit tilladelsesbrev grundigt.

Hvis du har fået din opholdstilladelse som udøvende eller skabende kunstner, eller professionel idrætsudøver eller træner efter den 1. juni 2019, fremgår dine rettigheder i forhold til bibeskæftigelse af din opholdstilladelse. Det er derfor vigtigt, at du læser dit tilladelsesbrev grundigt.

Vær opmærksom på, at du også er omfattet af retten til bibeskæftigelse, selvom du har fået din opholdstilladelse før de anførte datoer. 

Du har ikke ret til bibeskæftigelse, hvis du arbejder i Danmark uden opholdstilladelse fordi du er omfattet af en fritagelsesregel.

Du kan finde specifik vejledning om censoropgaver her.

Hvad er betingelserne?

Din bibeskæftigelse skal have en naturlig sammenhæng med det arbejde, der udgør grundlaget for din opholds- og arbejdstilladelse. Det kan fx være, hvis: 

  • du er kok og ønsker tilladelse til bibeskæftigelse inden for et specialeområde hos en anden arbejdsgiver,
  • du er musiker og ønsker tilladelse til bibeskæftigelse som underviser ved et musikkonservatorium,
  • du er tandlæge og ønsker tilladelse til bibeskæftigelse med henblik på at arbejde i en tandlægevagtordning hver anden weekend, eller
  • du er forsker og ønsker at være tilknyttet flere danske universiteter som forsker. Læs mere her.

Der gælder særlige betingelser for bibeskæftigelse, hvis du har opholds- og arbejdstilladelse som professionel idrætsudøver eller træner. Læs mere her.

Bijobbets løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige efter danske forhold. Det betyder, at din løn, ferieforhold, opsigelsesvarsler m.m. ikke må være ringere end det normale på det fagområde, hvor du skal arbejde.

Når du ansøger, skal du vedlægge en kopi af din ansættelseskontrakt eller jobtilbud. Alle ansættelsens vilkår skal fremgå af kontrakten eller jobtilbuddet.

Du kan se hvilke oplysninger ansættelseskontrakten skal indeholde her

Hvis SIRI er i tvivl, om dine løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige, kan vi bede eksperter på området, fx et af de regionale arbejdsmarkedsråd, om at vurdere dine vilkår.

Du kan normalt få tilladelse til bibeskæftigelse i indtil 8-15 timer ugentligt.

Hvis du er forsker, behøver din hovedbeskæftigelse ikke være på fuld tid. Omfanget af din hovedbeskæftigelse har derfor betydning for hvor mange timers bibeskæftigelse du kan få tilladelse til, og det er ikke nødvendigvis begrænset til de ovennævnte 8-15 timer ugentligt.

Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse?

Du kan få tilladelse til bibeskæftigelse for samme periode som din tilladelse til hovedbeskæftigelse, dog ikke længere end kontraktens gyldighed.

Du må ikke tage anden bibeskæftigelse end den, som du har fået tilladelse til.

Hvis du bliver tilbudt et nyt bijob, skal du ansøge om en ny tilladelse. Det gælder også, hvis du bliver tilbudt en ny stilling i samme virksomhed. Du må ikke begynde på det nye bijob, før du har fået en ny tilladelse.

Du kan søge om forlængelse af din tilladelse til bibeskæftigelse, hvis du fortsat har det samme bijob, og hvis du fortsat opfylder betingelserne for tilladelsen til din hovedbeskæftigelse.

Hvor lang tid kan min tilladelse til bibeskæftigelse vare?

Du kan få tilladelse til bibeskæftigelse for samme periode som din tilladelse til hovedbeskæftigelse, dog ikke længere end kontraktens gyldighed.

Du kan søge om forlængelse af din tilladelse til bibeskæftigelse, hvis du fortsat har det samme bijob, og hvis du fortsat opfylder betingelserne for tilladelsen til din hovedbeskæftigelse.

Hvad gør jeg, hvis jeg mister mit bijob eller finder et nyt?

Hvis du mister dit bijob eller finder et nyt, skal du altid underrette SIRI om det.  

Din tilladelse til bibeskæftigelse er begrænset til den ansættelse, der er tilladelsens grundlag. Du må ikke arbejde i andre stillinger end den, der står i din tilladelse.

Dette gælder også, hvis du får en ny stilling i samme virksomhed.

Hvis du finder et nyt bijob, skal du indgive en ansøgning om en ny arbejdstilladelse med oplysninger om den nye ansættelse. 

Du må ikke begynde at arbejde i det nye bijob, før du har fået tilladelse til det.

Din tilladelse til bibeskæftigelse inddrages, hvis din opholds- og arbejdstilladelse til din hovedbeskæftigelse inddrages eller nægtes forlænget.

Hvis du er forsker, og du også har tilladelse til en bibeskæftigelse som forsker, vil du i stedet kunne ansøge opholdstilladelse på grundlag af dette job.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

En ansøgning om tilladelse til bibeskæftigelse behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

På fanen ’Sådan ansøger du’ til højre har du adgang til det relevante ansøgningsskema, AR1. Du kan vælge mellem et online skema eller et papir skema. Det bedst at benytte online skemaet, da det både er sikrere og mere effektivt.

Din arbejdsgiver skal udfylde den ene af skemaets to dele - og benytter I online skemaet, skal din arbejdsgiver udfylde først. Når arbejdsgiveren er færdig med sin del, får arbejdsgiveren et referencenummer og en adgangskode til skemaets del 2, som arbejdsgiveren skal videregive til dig. Så kan du åbne ansøgningen og udfylde din del. 

Hvis du har givet din arbejdsgiver fuldmagt til at varetage ansøgningen, skal arbejdsgiveren benytte skema AR6. Her er det kun din arbejdsgiver der skal udfylde skemaet.

Du kan finde en godkendt standard til fuldmagt her.

Du skal være opmærksom på, at SIRI som udgangspunkt vil give afslag på en ansøgning om opholdstilladelse på et nyt grundlag, der indgives for tidligt i forhold til den ønskede startdato for opholdet i Danmark. 

Hvis du indgiver en sådan ansøgning tidligere end 6 måneder før du skal begynde dit ophold i Danmark, kan du således forvente at få et afslag.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

Du ikke skal betale gebyr for en ansøgning om tilladelse til bibeskæftigelse. 

På denne fane kan du trin for trin indgive din ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste.

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, tysk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Du skal vedlægge

Afsæt gerne

30 minutter

 pr. person til at udfylde ansøgningen

2 personer

 Du og din arbejdsgiver skal udfylde hver jeres del af ansøgningsskemaet

På dette trin har du og din arbejdsgiver adgang til de relevante ansøgningsskemaer. Du kan vælge mellem online skemaer eller print-selv skemaer. Det er bedst at benytte online skemaet, da det både er sikrere og mere effektivt.

Sørg for at du har gennemgået alle de foregående trin, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her.

 

Online ansøgning

Ansøger du online skal skemaet AR1 online, hvor du og din arbejdsgiver udfylder hver sin del af skemaet

Din arbejdsgiver udfylde den første af skemaets to dele. Når arbejdsgiveren er færdig med sin del, får arbejdsgiveren et referencenummer og en adgangskode til skemaets anden del, som arbejdsgiveren skal videregive til dig. Så kan du åbne ansøgningen og udfylde din del.

Sørg for at have alle dokumenter klar i digital form, så du kan vedhæfte dem til ansøgningen undervejs.

Hvis du ikke har NemID, skal du underskrive, indscanne og vedhæfte til ansøgningen dokumentet 'Erklæringer og information'.

Du kan hente dokumentet 'Erklæringer og information' her (også tilgængeligt i selve skemaet)

 

Benyt online skemaet AR1      

 

Print-selv ansøgning

I print-selv skemaet AR1 skal din arbejdsgiver udfylde del 2 af skemaet. Når din arbejdsgiver er færdig med sin del, skal du udfylde skemaets del 1. Du skal derefter indgive både del 1 og del 2 – læs mere på næste trin.

Du skal aflevere den nødvendige dokumentation sammen med ansøgningen.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

 

Hent print selv skema AR1 i Word-format         Hent print selv skema AR1 i pdf-format

Du har ansøgt online

Hvis du har ansøgt online, har du allerede indgivet ansøgningen.

 

Du har benyttet print selv skema

Du kan indgive ansøgningen i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal indgive i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her

 

Du kan også sende ansøgningen til SIRI.

Når du ansøger om arbejdstilladelse til bibeskæftigelse, skal du ikke afgive biometri.

Du skal i stedet alene afgive foto og underskrift, som skal bruges til at udstede dokumentation for arbejdstilladelsen til bibeskæftigelse. 

Hvis du indgiver din ansøgning i en af SIRIs afdelinger, vil du få optaget foto og underskrift samtidig med, at du indleverer din ansøgning.

Hvis du indgiver din ansøgning til SIRI online, skal du også bestille tid til at få optaget foto og underskrift. Her kan du bestille tid.

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI