Hvis du er statsborger i et visumpligtigt land, og du ønsker at besøge Færøerne og Grønland i op til 90 dage, skal du have et visum, der gælder for Færøerne og/eller Grønland.

Se listen over visumpligtige og visumfrie lande

Som statsborger i et visumfrit land behøver du ikke visum for at indrejse på Færøerne eller i Grønland. Læs mere om visumfrit besøg

Hvis du har et diplomatpas, tjenestepas (service passport), official passport eller specialpas, kan du være visumfri, selv om du er statsborger i et visumpligtigt land.

Statsborgere i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse, opholde sig og arbejde på Færøerne og i Grønland.

Et visum til Danmark og et Schengenvisum giver ikke adgang til indrejse på Færøerne og i Grønland. Det skyldes, at Færøerne og Grønland ikke er medlem af EU og heller ikke er med i Schengen-samarbejdet på visumområdet. 

Visumpligtige udlændinge vil i de fleste tilfælde også skulle have et Schengenvisum for at kunne rejse til Færøerne og Grønland, da rejsen ofte går via et Schengenland, fx Danmark.

Betingelserne for at få visum til Færøerne og Grønland er med enkelte undtagelser de samme, som for visum til Danmark.

Læs mere om de almindelige betingelser for visum

Vigtige undtagelser fra de almindelige visumregler og indrejseregler

  • Et visum til Danmark og et Schengenvisum giver ikke adgang til indrejse på Færøerne og i Grønland
  • Opholdstilladelser, opholdskort og D-visa udstedt af andre EU- eller Schengenlande og opholdstilladelser, opholdskort og D-visa gældende for Danmark giver ikke adgang til visumfri indrejse på Færøerne og Grønland
  • Et ID-kort udstedt af et EU- eller Schengenland, som er gyldigt for indrejse i Danmark, gælder ikke for Grønland. Der skal derfor medbringes pas. Det gælder dog ikke for ID-kort udstedt af et nordisk land, som også er gyldige for indrejse i Grønland
  • Skal visummet kun gælde for Færøerne eller Grønland, er der ikke krav om rejsesygeforsikring.

Visumpligtige statsborgere med opholdstilladelse i Danmark

Hvis du er visumpligtig statsborger med tidsbegrænset opholdstilladelse i Danmark på baggrund af asyl, familiesammenføring mv. eller har permanent opholdstilladelse, skal du kontakte Udlændingestyrelsen og anmode om et indrejsebrev til Færøerne eller Grønland. Vælg emnet 'Opholdstilladelse eller indrejsebrev på Færøerne og i Grønland'.

Hvis du er visumpligtig statsborger med tidsbegrænset opholdstilladelse i Danmark på baggrund af arbejde, studier, au pair mv., skal du anmode om et indrejsebrev til Færøerne eller Grønland i et af SIRIs borgercentre. Du kan bestille tid til fremmøde her.

Når du møder i borgercenteret skal du medbringe dit pas, din fly- eller færgebillet (tur/retur) og evt. dit opholdskort (hvis du har et sådant).

Visumpligtige statsborgere, der er indrejst i Danmark fx på et visum eller en opholdstilladelse udstedt af et andet Schengenland

Du skal ansøge om visum til Færøerne og Grønland inden indrejsen til Danmark. Er dette undtagelsesvist ikke sket, kan der søges om et indrejsebrev til Færøerne eller Grønland ved henvendelse til Udlændingestyrelsen.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om formålet med rejsen, flybillet eller anden dokumentation for den planlagte rejse, ligesom du skal forklare, hvorfor du ikke inden indrejsen i Danmark ansøgte om visum til Færøerne eller Grønland. 

Ansøgningen om indrejsebrev kan sendes via Udlændingestyrelsens kontaktformular. Vælg emnet 'Visum til kort ophold'.

Visumpligtige udlændinge med opholdstilladelse på Færøerne og Grønland

Er du visumpligtig statsborger med opholdstilladelse på Færøerne eller i Grønland, og ønsker du at rejse til Danmark, skal du have visum. I disse tilfælde er der dog ikke krav om rejsesygeforsikring.

Skal du rejse til et eller flere Schengenlande, skal du ligeledes have visum. I disse tilfælde stilles der krav om rejsesygeforsikring, undtagen hvis du har flygtningestatus i Grønland. 

Ansøgning indgives til politiet på Færøerne eller i Grønland, som derefter sender ansøgningen til Udlændingestyrelsen.

Ansøgning om visum til Færøerne og Grønland indgives på samme måde som ved ansøgning om visum til Danmark. Du skal kun udfylde ét ansøgningsskema, uanset om du også søger om et Schengenvisum i forbindelse med rejsen til Færøerne og Grønland.

Læs mere om hvordan du ansøger under visum til privatbesøg og turistbesøg, visum til forretningsbesøg eller visum til kulturelle besøg.

Visum til Færøerne og Grønland gives af de danske repræsentationer i udlandet og af Udlændingestyrelsen.

Hvis du er visumpligtig statsborger med tidsbegrænset opholdstilladelse i Danmark på baggrund af arbejde, studier, au pair mv., skal du kontakte Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) for at ansøge om et indrejsebrev til Færøerne eller Grønland.