Attention

Besøg nyidanmark.dk/corona hvis du har brug for information om, hvordan coronavirus påvirker SIRI og Udlændingestyrelsens brugere

Spørgsmål og svar

Udlændingestyrelsens sagsbehandling

Udlændingestyrelsen fortsætter sagsbehandlingen af alle typer af sager i det omfang, det er muligt.

Visse dele af sagsbehandlingen kan blive forsinket eller begrænset af, at vi bl.a. har lukket for personlig betjening i Borgerservice og ikke har mulighed for at afholde asylsamtaler. Vi kan således fx ikke behandle ansøgninger om pas og forlængelse af visa.

Det er fortsat muligt at ringe og skrive til Udlændingestyrelsen, og hvis du fx er blevet bedt om at komme med flere oplysninger i din sag, vil du fortsat kunne sende dem til os. Brug vores kontaktformular, når du skal kontakte os skriftligt 

Det er også fortsat muligt at indgive digitale (online) ansøgninger til os. Ansøgninger på papirskema kan indscannes og sendes til os via vores kontaktformular.

Det er ikke muligt at indgive ansøgning ved personligt fremmøde eller at få optaget biometri. Læs mere om optag af biometri under spørgsmålet ’Kan jeg få optaget fingeraftryk og ansigtsfoto (biometri)?’ på denne side.

Breve, ansøgninger mv., som sendes til os via almindelig post vil blive håndteret, men forsinkelse kan forekomme. Vi opfordrer derfor til, at du så vidt muligt bruger vores kontaktformular her på nyidanmark.dk, hvis du vil sende os oplysninger. Det er også muligt at vedhæfte scannede dokumenter, herunder ansøgninger, i kontaktformularen

 

Udlændingestyrelsens Borgerservice er lukket for personlig betjening. Det er fortsat muligt at kontakte Udlændingestyrelsen telefonisk eller på skrift via vores kontaktformular 

Læs mere om lukningen af Borgerservice i nyheden fra 12. marts 2020

Ansøgninger, biometri og prøver

Det er ikke muligt at få optaget biometri hos hverken Udlændingestyrelsen eller politiet i Danmark. Udlændingestyrelsen har derfor forlænget fristen for, hvornår du skal møde personligt op for at få optaget biometri fra 14 dage til 2 måneder. Læs mere i nyheden fra 2. april 2020

Hvis du i forbindelse med en ansøgning om fx en forlængelse af din opholdstilladelse har fået en tidsfrist for, hvornår du skal have optaget biometri, og denne frist udløber før, det igen er muligt at få optaget biometri, er fristen midlertidigt suspenderet.

Når det igen er muligt at få personlig betjening i Udlændingestyrelsen og politiet, skal du møde personligt op, som anført i den besked, du allerede har fået. Du vil ikke få en ny besked eller påmindelse om, at du skal have optaget biometri.

 

Du kan bruge vores digitale (online) ansøgningsskemaer som normalt og indgive din ansøgning digitalt.

Hvis du skal indgive en ansøgning på et område, hvor vi ikke tilbyder et digitalt (online) ansøgningsskema, er du velkommen til at indscanne dit udfyldte papirskema og sende ansøgningen til os via vores kontaktformular. Det gælder fx, hvis du første gang skal søge om familiesammenføring.

Det er ikke muligt at indgive ansøgningen ved personligt fremmøde eller få optaget fingeraftryk og ansigtsfoto (biometri) hos hverken Udlændingestyrelsen eller politiet.

Når det igen bliver muligt at få optaget biometri til opholdskort, skal du møde op personligt og få optaget din biometri. Den normale tidsfrist på 14 dage for at få optaget biometri er blevet forlænget til 2 måneder. Læs mere i nyheden fra 2. april 2020

 

Det er stadig muligt at indgive ansøgninger om opholdstilladelse samt få optaget fingeraftryk og ansigtsfoto (biometri) via de danske repræsentationer i udlandet.

Hvis du skal indgive en ansøgning og/eller have optaget biometri, skal du kontakte den nærmeste danske repræsentation. De vil instruere dig i, hvordan du skal gøre.

Du kan finde information fra Udenrigsministeriet her

 

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK) har oplyst, at de til og med den 13. april 2020 lukker for muligheden for at tage danskprøver og indvandringsprøven. VSK vil tage kontakt til de borgere, der har en tid til en prøve til og med den 13. april 2020, og give dem en ny tid så hurtigt som muligt, efter at der igen er lukket op for at tage prøver hos VSK.

Alle, der ønsker at tage prøver, skal fortsat have mulighed for det, når det igen er muligt at tage prøver hos VSK. Det gælder uanset, at deres frist for at aflægge prøven er overskredet. Udlændingestyrelsen vil tage højde for den periode, hvor det ikke har været muligt at tage prøverne, og fristen kan i hvert enkelt konkrete tilfælde suspenderes med den periode, hvor det ikke har været muligt at tage den enkelte prøve.

For yderligere information om afholdelse af danskprøver og indvandringsprøven henviser vi til VSK’s hjemmeside

 

Indrejse og udrejse

Udrejse

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til udlandet. Læs Udenrigsministeriets rejsevejledninger her

Udlændingestyrelsen udsteder ikke tilbagerejsetilladelser, så længe vi har lukket for personlig betjening i Borgerservice. Hvis du vælger at rejse ud, og senere har brug for en tilbagerejsetilladelse, vil du skulle søge om den via en ambassade eller repræsentation i udlandet.

Indrejse

Når du ikke er dansk statsborger eller har opholdstilladelse i Danmark, kan du kun rejse ind i Danmark, hvis du har et anerkendelsesværdigt formål med din indrejse. Det er politiet, der træffer afgørelse på grænsen om, hvem der kan rejse ind i Danmark.

Læs mere på politiets hjemmeside

Hvis du er blevet afvist eller nægtet indrejse til Danmark ved grænsen, og du ønsker at klage over det, skal du henvende dig til politiet for klagevejledning mv.

 

I lyset af den aktuelle situation har Udlændingestyrelsen besluttet at udsætte udrejsefristerne i opholdssager (sager om familiesammenføring, opholdstilladelse som religiøs forkynder samt opholdstilladelse på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til dansk mindretal). Indtil videre vil udrejsefristerne blive fastsat til 2 måneder fra den dag, hvor afgørelsen træffes.

Det gælder for udrejsefrister, der fastsættes i forbindelse med afvisning af ansøgninger om opholdstilladelse, afslag på ansøgninger om opholdstilladelse, afslag på forlængelse af opholdstilladelser og ved inddragelse af opholdstilladelser.

Hvis du har fået en udrejsefrist, som du ikke kan overholde, skal du kontakte Udlændingestyrelsen og anmode om at få udsat din frist. Du kan kontakte Udlændingestyrelsen ved at skrive til os via vores kontaktformular eller ved at ringe til os

Herefter vil din udrejsefrist blive forlænget med op til 2 måneder, hvilket du vil modtage et brev om.

Din udrejsefrist kan forlænges yderligere, hvis der ved udløbet af den nye frist fortsat er ganske særlige forhold, som gør sig gældende i relation til muligheden for at udrejse af Danmark. Du skal selv søge om det.

 

Hvis det ikke har været muligt for dig at udrejse rettidigt på grund af den verdensomspændende coronavirus (COVID-19), kan du få udsat din udrejsefrist med 60 dage.

Når det bliver muligt for dig at udrejse af Danmark – det vil sige, når du har en flybillet til din hjemrejse – vil politiet i lufthavnen ved din udrejse af Danmark udsætte din udrejsefrist med 60 dage, hvorefter du har mulighed for at udrejse.

Det betyder, at du ikke behøver gøre noget, før du kan rejse ud af Danmark. Det er vigtigt, at du ikke møder op i lufthavnen før den dag, hvor du skal udrejse.

Du vil i lufthavnen få mulighed for at få udleveret et brev fra politiet, hvor der står, at din udrejsefrist er udsat med 60 dage, regnet fra den dato, hvor brevet udstedes.

Det er ikke muligt at få et stempel eller en visumsticker i passet.

Vi anbefaler derfor, at du gemmer brevet, herunder til brug for en eventuel senere ansøgning om visum.

 

Det er i visse tilfælde muligt at få en tilbagerejsetilladelse til Danmark, selvom din opholdstilladelse eller oprindelige tilbagerejsetilladelse er udløbet. Det kan fx være tilfældet, hvis du har en ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse i Danmark under behandling.

Du skal i så fald kontakte den nærmeste danske repræsentation, som vil vejlede dig om det videre forløb.

Du kan finde kontaktoplysninger til de danske repræsentationer på Udenrigsministeriets hjemmeside

 

Visum

På grund af lukningen af Danmarks grænser vil personer, som er visumpligtige til Danmark, og som ønsker at indrejse i perioden frem til den 13. april 2020 få afslag på visum. Der gælder dog undtagelser, hvis formålet med indrejsen er anerkendelsesværdigt.

Læs mere om behandlingen af visumsager i nyheden fra 14. marts 2020

Fra den 20. marts 2020 er det i en midlertidig periode heller ikke muligt at ansøge om visum til Danmark.

Læs mere om nedlukningen for modtagelse af visumansøgninger i nyheden fra 23. marts 2020

Udlændingestyrelsen har på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at behandle ansøgninger om forlængelse af visum, da det kræver adgang til dit pas. Det er på grund af lukning for personlig betjening i Borgerservice og hos politiet ikke muligt at indlevere passet.

Du skal derfor udrejse, når dit visum udløber. Hvis du på grund af COVID-19 har problemer med at udrejse, når dit visum udløber, skal du udrejse så snart det er muligt derefter. Udlændingemyndighederne vil se bort fra en evt. overskridelse af din visumperiode, hvis det skyldes, at du ikke har kunnet udrejse som følge af nedlukning af flyruter mv. på grund af COVID-19.

 

Udlændingestyrelsen har iværksat en særlig procedure for udlevering af pas til ansøgere, der ønsker at frafalde deres ansøgning om forlængelse af visum og udrejse.

Du kan rette henvendelse til Udlændingestyrelsen telefonisk eller på skrift via vores kontaktformular.

Udlændingestyrelsen vil herefter hurtigst muligt kontakte dig og aftale det videre forløb.