Publiceret 19-08-2021

Ny organisering i SIRI skal styrke erhvervsområdet og give bedre service

SIRI omorganiserer pr. 1 september 2021 en række opgaver i Borgerservice og telefonienheden samt etablerer en kontrolenhed og endnu et sagsbehandlende erhvervskontor. Det sker med henblik på, at vores brugere får en mere effektiv sagsbehandling og bedre service.

I 2020 steg sagsbehandlingstiderne for ansøgninger fra tredjelandsborgere markant på en række områder, og det arbejder vi naturligvis målrettet på at forbedre. Stigningen skyldes primært udfordringer relateret til Corona-epidemien samt styrkede kontrol- og sagsbehandlingsprocedurer, hvilket også har resulteret i længere ventetid på vores telefonlinjer.

For at nedbringe sagsbehandlingstiderne har SIRI i løbet af det seneste år ansat mange nye medarbejdere, og vi er forsat i gang med at rekruttere flere dygtige sagsbehandlere. SIRI har desuden oprettet en Enhed for Forretningsudvikling pr. 1. august 2020, som bl.a. har fokus på at skabe effektiviseringer og bedre service gennem digitalisering.

For yderligere at styrke fokus på erhvervssagerne i og give både virksomheder og borgere en bedre service og sagsbehandling etablerer SIRI nu pr. 1. september 2021:

  • et nyt kontor ('Beløb'), der skal styrke sagsbehandlingen af erhvervssager

  • en fælles indgang for brugerne til telefoni og ansøgninger – telefoni og startteams samles i Borgerservice

  • en enhed for Kontrol, som skal styrke kontrolområdet

Se SIRIs organisationsdiagram pr. 1. september 2021 (pdf)

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI