Attention

Besøg nyidanmark.dk/corona hvis du har brug for information om, hvordan coronavirus påvirker SIRI og Udlændingestyrelsens brugere

Publiceret 14-03-2020 - Senest opdateret: 25-05-2020

Opdateret: Information om behandling af visumansøgninger efter beslutning om lukning af Danmarks grænser

På grund af den verdensomspændende COVID-19 epidemi har den danske regering besluttet at lukke Danmarks grænser for indrejsende fra den 14. marts 2020 kl. 12, medmindre man har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen.

For personer, som er visumpligtige til Danmark, betyder det, at ALLE, der ønsker at indrejse indtil videre vil få afslag på visum, medmindre formålet med indrejsen er anerkendelsesværdigt. Det kan fx være et anerkendelsesværdigt formål at:

  • besøge alvorligt syge eller døende familiemedlemmer,
  • besøge sine herboende børn, plejebørn, forældre, eller sin ægtefælle eller faste samlever,
  • deltage i et igangværende sygdomsbehandlingsforløb i Danmark,
  • deltage i en begravelse i Danmark,
  • deltage i en retssag i Danmark,
  • indrejse med henblik på visse typer af forretningsbesøg i Danmark, såfremt disse ikke kan udsættes eller afvikles uden fysisk tilstedeværelse, eller
  • indrejse med henblik på deltagelse i et højskoleophold i Danmark.

Ægtefæller, faste samlevere og børn til en dansk statsborger, der er bosat i udlandet, som indrejser sammen med den danske ægtefælle/samlever for et korterevarende ophold i Danmark under COVID-19-krisen, vil også kunne få visum. Det kan fx være, at den danske statsborger, der bor og arbejder i udlandet, i en periode under COVID-19-krisen midlertidigt ønsker at opholde sig i og arbejde fra Danmark, og i den forbindelse ønsker at få sin familie med til Danmark.

Det er kun kærester, der har fast bopæl i Tyskland eller i de nordiske lande (Sverige, Norge, Finland og Island), der kan indrejse til en kæreste, der har fastbopæl i Danmark. De kan også indrejse i Danmark med en dansk kæreste, såfremt sidstnævnte bor i Tyskland eller i de nordiske lande.

Den visumpligtige person vil fortsat skulle opfylde de almindelige betingelser for at få visum.

Familiebesøg udover de ovennævnte, indrejser med henblik på turistbesøg eller afholdelse af ferie el.lign. udgør ikke anerkendelsesværdige formål, og der gives derfor ikke visum til sådanne besøg.

Visumansøgningerne vil blive behandlet af Udlændingestyrelsen.

Læs mere om praksis for meddelelse af visum

Du kan i øvrigt holde dig orienteret om, hvad der betragtes som et anerkendelsesværdiget formål på politiets hjemmeside om COVID-19