Publiceret 07-02-2018

Udlændingestyrelsen lukker fire asylcentre

Et fortsat lavt antal asylansøgere har medført behov for at afvikle fire asylcentre.

Udlændingestyrelsen har lukket 30 asylcentre i løbet af 2017, og der er aktuelt 25 asylcentre i drift. Nu reducerer styrelsen antallet yderligere.

Udlændingestyrelsen har tidligere varslet, at asylcentrene i Kalundborg og Hanstholm lukker inden udgangen af henholdsvis februar og marts i år. Nu lukker styrelsen yderligere fire centre frem mod sommeren 2018. Det er Center Frederikshavn og Børnecenter Rovvig, begge drevet af Vesthimmerlands Kommune, samt Center Foldbjerg og Center Gunderuplund, begge drevet af Jammerbugt Kommune. De fire centre har en kapacitet på i alt 780 pladser. Der er i øjeblikket ca. 5.000 indkvarterede asylansøgere.

Kontorchef i Udlændingestyrelsen Thomas Mortensen siger:
- Der indrejser fortsat relativt få asylansøgere, sådan som det har været tilfældet igennem hele 2017. Og i takt med, at der behandles flere asylsager, end der kommer nye ind, får vi flere tomme pladser i asylcentersystemet. Derfor lukker vi de fire centre frem mod sommeren 2018.

I de seneste år har antallet af asylansøgere svinget voldsomt, og det har afspejlet sig i antallet af asylcentre. I starten af 2016 var der således 98 asylcentre i drift, og ved udgangen af samme år var antallet nedbragt til 55 centre. I 2017 blev antallet af centre yderligere nedjusteret fra 55 til 25. Udlændingestyrelsen vurderer løbende behovet for yderligere tilpasninger.

Yderligere oplysninger kan fås hos pressekonsulent Nils Bak på mobil 41 30 66 80 eller pressemedarbejder Frederik Marker Hansen på mobil 91 36 57 90.