Publiceret 16-10-2017

Udlændingenævnet omgør sager om ægtefællesammenføring

Udlændingestyrelsens afslag er omgjort i en række sager, hvor tilknytningskravet er stillet.

Udlændingenævnet har i en række sager omgjort Udlændingestyrelsens afslag på ægtefællesammenføring. Udlændingestyrelsen havde givet afslag, fordi tilknytningskravet ikke var opfyldt.

Der er tale om sager, hvor ansøgerens ægtefælle er dansk statsborger. Tidligere var personer, der har været danske statsborgere i 26 år, og personer der er født og opvokset i Danmark eller kommet hertil som børn, undtaget fra tilknytningskravet. Men Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fastslog i en konkret sag i 2016, at undtagelsen var udtryk for diskrimination. Vurderingen har derefter været, at tilknytningskravet skulle stilles i alle sager.

Undtagelsesreglen fremgik imidlertid fortsat af udlændingeloven frem til en lovændring, som trådte i kraft den 25. maj 2017.

De pågældende, som nu har fået omgjort deres afslag i Udlændingenævnet, havde alle søgt om ægtefællesammenføring, før lovændringen blev vedtaget.

Udlændingenævnet har lagt vægt på, at ansøgerne havde en berettiget forventning om, at tilknytningskravet ikke ville blive stillet i deres sager.

Styrelsen skal nu se på, om lignende sager, der er indgivet inden lovændringen den 25. maj 2017, skal genoptages. Styrelsen vil i givet fald kontakte de pågældende.

Læs mere om dommen og dens betydning her

Læs om lovændringen her

Læs Udlændingenævnets resumeer af nogle af afgørelserne her

Ansvarlig myndighed

Kontakt os