Den forventede maksimale sagsbehandlingstid er:
7 måneder

Hvem kan få forlænget sin opholdstilladelse som flygtning?

Hvad er betingelserne?

Hvem skal søge om forlængelse?

Hvor mange år kan din opholdstilladelse forlænges med?

Hvem kan få forlænget sin opholdstilladelse som flygtning?

Du kan få forlænget din tidsbegrænsede opholdstilladelse i Danmark som flygtning, når du har opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller § 8.

Hvad er betingelserne?

Du kan få forlænget din opholdstilladelse, medmindre der er grundlag for at inddrage den.

Ændrede forhold

Din opholdstilladelse kan blive inddraget, hvis grundlaget for den ikke længere er til stede.

Hvis du har konventionsstatus kan inddragelse af din opholdstilladelse kun ske, hvis der er sket fundamentale, stabile og varige ændringer i dit hjemland. 

Hvis du har beskyttelsesstatus, skal der i stedet foretages en vurdering af, om du fortsat har krav på beskyttelse i Danmark, fx om det vil indebære overgreb i strid med Danmarks forpligtelser efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention at inddrage din opholdstilladelse. I dette tilfælde kan en inddragelse derfor ske, selvom der ikke er sket fundamentale, stabile og varige ændringer i dit hjemland. 

Rejser til dit hjemland

Hvis du som flygtning rejser til dit hjemland, vil det kunne medføre, at din opholdstilladelse inddrages. Det gælder uanset hvor længe, du har haft tidsbegrænset opholdstilladelse. 

Personlige forhold tages i betragtning

Hvis der er personlige forhold i din situation, som gør, at en inddragelse vil være særlig belastende for dig, vil opholdstilladelsen alligevel ikke blive inddraget. Udlændingestyrelsen ser i den forbindelse bl.a. på:

  • Din tilknytning til det danske samfund.
  • Din alder, dine helbredsforhold og andre personlige forhold.
  • Din tilknytning til personer, som bor i Danmark.
  • Manglende eller lille tilknytning til hjemlandet.
  • Om du vil lide overlast i hjemlandet.

Hvem skal søge om forlængelse?

Der gælder forskellige regler for, om du skal søge om forlængelse, alt efter hvilken bestemmelse i udlændingeloven, du har opholdstilladelse efter.

Du kan se, hvilken bestemmelse du har opholdstilladelse efter, i det brev som Udlændingestyrelsen sendte til dig, da du fik din seneste tilladelse.

Nedenfor kan du læse mere om, hvilke regler der gælder for hvem.

Hvis din opholdstilladelse udløber før 1. juli 2019

Du skal selv søge om forlængelse af din opholdstilladelse. Læs mere om, hvordan du søger under fanen ’Sådan ansøger du’.

Du kan tidligst indgive ansøgningen om forlængelse 3 måneder før, din nuværende opholdstilladelse udløber.

Når du indgiver ansøgningen til tiden, har du lovligt ophold i Danmark, imens din ansøgning bliver behandlet.

Hvis du indgiver ansøgningen for sent, risikerer du at blive meldt til politiet og skulle betale en bøde.

Hvis din opholdstilladelse udløber fra og med den 1. juli 2019

Du skal ikke søge om forlængelse, da Udlændingestyrelsen automatisk ser på, om din opholdstilladelse kan forlænges. Din opholdstilladelse forlænges af Udlændingestyrelsen, hvis grundlaget for tilladelsen fortsat er til stede. 

Vi vil kontakte dig et par måneder før din opholdstilladelsen udløber, og oplyse dig om, hvilke oplysninger vi skal bruge, for at vurdere sagen.  Hvis du ikke har hørt fra os senest 1 måned før din opholdstilladelse udløber, anbefaler vi, at du kontakter os.
 

Du skal ikke søge om forlængelse, da Udlændingestyrelsen automatisk ser på, om din opholdstilladelse kan forlænges. Din opholdstilladelse forlænges af Udlændingestyrelsen, hvis grundlaget for tilladelsen fortsat er til stede.

Vi vil kontakte dig et par måneder før din opholdstilladelsen udløber, og oplyse dig om, hvilke oplysninger vi skal bruge, for at vurdere sagen.  Hvis du ikke har hørt fra os senest 1 måned før din opholdstilladelse udløber, skal du kontakte os.
 

Du skal selv søge om forlængelse af din opholdstilladelse. Læs mere om, hvordan du søger under fanen ’Sådan ansøger du’.

Du kan tidligst indgive ansøgningen om forlængelse 3 måneder før, din nuværende opholdstilladelse udløber.

Når du indgiver ansøgningen til tiden, har du lovligt ophold i Danmark, imens din ansøgning bliver behandlet.

Hvis du indgiver ansøgningen for sent, risikerer du at blive meldt til politiet og skulle betale en bøde.

Hvor mange år kan din opholdstilladelse forlænges med?

Hvis du har konventionsstatus eller beskyttelsesstatus, kan din opholdstilladelse forlænges med højst 2 år ad gangen.

Hvis du har midlertidig beskyttelsesstatus, kan du højst få forlænget din opholdstilladelse i 1 år ad gangen. Når de første 3 år er gået, kan du få forlænget din opholdstilladelse med højst 2 år ad gangen.

Her kan du få overblik over, hvad du skal gøre, når du vil ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse på baggrund af asyl.

Du skal udfylde ansøgningen og vedlægge dokumentation. Det er derfor en god idé at indsamle dokumentationen på forhånd.

Du kan få brug for:

Afsæt gerne

10-15 minutter

til at udfylde ansøgningen

1 person

Du, som er ansøger, skal udfylde ansøgningen. Hvis du er under 18 år, skal din forælder udfylde den på vegne af dig.

Ansøgningsløsningen indeholder en grundig vejledning i, hvordan du udfylder ansøgningen, og hvilken dokumentation du kan vedhæfte.

Du skal have NemID for at bruge ansøgningsløsningen. Læs mere om NemID

Hvis du vil fortsætte med at udfylde en gemt digital ansøgning, skal du vælge ”Start digital ansøgning”. Når du er logget ind, kan du hente den gemte ansøgning.

Hvis du har ændringer til en digital ansøgning, som er sendt til Udlændingestyrelsen, skal du kontakte os. Du skal ikke indgive en ny ansøgning. Se Udlændingestyrelsens kontaktoplysninger

Start digital AS1-2 ansøgning

 

Du kan også benytte det papirbaserede ansøgningsskema. Skemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Skemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Skema til ansøgere over 18 år

Hent print selv skema AS1 i Word-format

Hent print selv skema AS1 i pdf-format

Skema til ansøgere under 18 år

Hent print selv skema AS2 i Word-format

Hent print selv skema AS2 i pdf-format

Når du indgiver en ansøgning til Udlændingestyrelsen, vil vi behandle dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder, og om hvordan vi behandler dine oplysninger, i ansøgningsskemaet eller på denne side: Personoplysninger – Sådan behandler vi dine oplysninger

 

Hvis du har udfyldt ansøgningen digitalt, bliver den automatisk sendt til Udlændingestyrelsen.

Har du udfyldt ansøgningen på papirskemaet, kan du indgive den i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Hvis du bor uden for Storkøbenhavn, kan du også indgive ansøgningen på en politistation, som optager biometri. Se oversigt over de politistationer, der optager biometri

Ansøgningen kan også sendes til Udlændingestyrelsen.

Du skal normalt have taget fingeraftryk og ansigtsfoto – også kaldet biometri – inden for 14 dage fra, du har indgivet ansøgningen. Biometrien skal bruges for, at du kan få et nyt opholdskort.

Du kan få optaget biometri i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Hvis du bor uden for Storkøbenhavn, kan du også få optaget biometri på udvalgte politistationer. Se oversigt over politistationer, der optager biometri

Hvis du er under 18 år og bor hos din forælder i Danmark, behøver du ikke noget opholdskort. Hvis du ikke ønsker et opholdskort, behøver du derfor heller ikke at få taget fingeraftryk og ansigtsfoto.

Læs mere om opholdskort med fingeraftryk og ansigtsfoto

Ansvarlig myndighed

Kontakt os