Hvis du er fra Chile bemærk, at Working Holiday er omfattet af en
Kvote

Sagsbehandlingen tager normalt
3 måneder

Gebyr for sagsbehandling
2.490 kr.

Hvad er Working Holiday?

Danmark har indgået Working Holiday-aftaler med en række lande, herunder Chile.

Working Holiday-aftalerne er indgået for at give unge mennesker fra disse lande bedre mulighed for at lære hinandens kultur og levevis at kende. Formålet er at fremme den gensidige forståelse mellem landene.

Aftalerne går begge veje, så unge danskere kan få tilladelse til at opholde sig i et af aftalelandene efter de regler, der gælder for hvert enkelt land.

Er du statsborger i Danmark og ønsker du at komme på Working Holiday-ophold i et af aftalelandene, skal du henvende dig på det pågældende lands ambassade.

Aftalelandene er:

 • Argentina
 • Australien
 • Canada
 • Chile
 • Japan
 • New Zealand
 • Sydkorea

Hvad skal jeg vide om Working Holiday-kvoten for Chile?

Der er en årlig kvote på 150 Working Holiday-opholdstilladelser for statsborgere i Chile.

Kvoten starter i marts og slutter i februar året efter. Kvoten er opdelt i to perioder:

 • Fra marts til august (1. kvoteperiode) kan SIRI give op til 75 opholdstilladelser.
 • Fra september til februar (2. kvoteperiode) kan SIRI give opholdstilladelser op til den samlede kvote på 150.

Tildelingen af tilladelser sker efter først til mølle-princippet. Kvoten nulstilles hvert år i marts (efter 2. kvoteperiode).

Hvordan foregår ansøgningsprocessen?

En ansøgning om opholdstilladelse baseret på Working Holiday behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Bemærk, at ansøgninger om Working Holiday for statsborgere i Chile er omfattet af en kvote. Det er derfor vigtigt, at du følger ansøgningsproceduren. 

Det skyldes, at ansøgningerne behandles efter først til mølle-princippet, og at ansøgninger vil blive afvist, når kvoten er opbrugt. Du vil ikke få tilbagebetalt det gebyr, som du har betalt til ambassaden, hvis din ansøgning bliver afvist, fordi kvoten er opbrugt.

Ansøgningsproceduren starter med, at du skal bestille en tid til indlevering af ansøgning ved VFS i Santiago, Chile. Først når din tid ved VFS i Santiago, Chile er blevet bekræftet, skal du betale gebyr til SIRI og ambassaden i Chile og dernæst udfylde ansøgningsskemaet, så du kan medbringe det i udprintet form til VFS.

Du bør forinden læse om betingelserne for opholdstilladelse efter Working Holiday-ordningen.

 

Hvad er betingelserne?

Det er et krav, at du er statsborger i Chile og bor fast i landet.  

Det betyder, at du skal have et gyldigt pas udstedt af Chile.

Du skal indgive din ansøgning om Working Holiday i Chile. Hvis du indgiver din ansøgning i et andet land, vil vi afvise din ansøgning.

Du skal indgive din ansøgning som en print selv-ansøgning. Du kan derfor ikke benytte dig af SIRIs online ansøgningsskema. Er du statsborger i Chile, og ansøger du via SIRIs online skema, vil vi afvise din ansøgning. 

Du skal indgive din ansøgning personligt.

Det er derfor vigtigt, at du følger instruktionerne under fanen ’Sådan ansøger du’.

Working Holiday-aftalerne er indgået for at give unge mennesker bedre mulighed for at lære hinandens kultur og levevis at kende. Derfor er det et krav, at du har en bestemt alder.

Du skal være fyldt 18 år og må ikke være fyldt 31 år på det tidspunkt, hvor du indgiver din ansøgning om opholdstilladelse til Working Holiday.

Det er et krav, at du har penge nok til at forsøge dig selv under dit ophold i Danmark. 

Dokumentation for, at du kan forsørge dig selv kan fx være en udskrift fra din bankkonto.

Dokumentationen skal være dateret og skal vise dit navn.

Bankudskrifter skal vise saldo og må ikke være mere end 30 dage gamle. Hvis der er tvivl om valuta, skal møntfod også fremgå. Hvis du vedlægger flere bankudskrifter skal de vare dateret samme dato.

Du skal dokumentere at du har tilstrækkelige midler svarende til 15.000 kr. Derudover skal du have en billet til dit hjemland eller tilstrækkelige midler hertil, svarende til 5.000 kr.

Det betyder, at du skal fremvise enten 20.000 kr. eller 15.000 kr. + en billet til dit hjemland.

Dokumentationen skal være oversat til engelsk eller et nordisk sprog.

Det er et krav, at du er forsikret.

Du skal dokumentere at have tegnet en sygeforsikring, der omfatter hospitalsindlæggelse og hjemtransport ved ulykke, sygdom og død.

Dokumentationen skal være oversat til engelsk eller et nordisk sprog.

Hensigten med Working Holiday aftalerne er at give det enkelte lands unge statsborgere mulighed for at lære det andet lands kultur og levevis at kende for at fremme den gensidige forståelse mellem de to lande.

Det primære formål med dit ophold i Danmark skal være at holde ferie i en længere periode. Med en opholds- og arbejdstilladelse efter Working Holiday-ordningen må du udføre lønarbejde for at supplere dine rejsemidler. Det betyder, at du ikke må arbejde som selvstændig, dvs. at du ikke må drive din egen virksomhed i Danmark.

Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en dansk opholdstilladelse til Working Holiday-ophold – og hvad må du ikke?

I tillæg til din opholdstilladelse efter Working Holiday-ordningen får du en begrænset arbejdstilladelse.

Din arbejdstilladelse giver dig kun ret til at udføre lønarbejde. Det betyder, at du ikke må arbejde som selvstændig, dvs. at du ikke må drive din egen virksomhed i Danmark.

Med en begrænset arbejdstilladelse må du arbejde op til 6 måneder i løbet af et 12 måneders ophold.

Antallet af måneder beregnes ud fra det antal måneder, hvor din arbejdsgiver indberetter løn. Det er altså irrelevant, hvor mange dage eller timer i en given måned du har arbejdet.

Arbejder du mere end din begrænsede arbejdstilladelse giver dig ret til, eller arbejder du som selvstændig, bliver det betragtet som ulovligt arbejde. Ulovligt arbejde kan bl.a. medføre inddragelse af din opholdstilladelse.

Du må deltage i et uddannelses- eller studieforløb af indtil 6 måneders varighed.

Med en opholdstilladelse i Danmark har du ret til gratis danskundervisning. Du skal dog være 18 år og have registreret din danske adresse i folkeregisteret. 

Hvis du har opholdstilladelse i Danmark med henblik på beskæftigelse, studie m.v. skal du betale et depositum, før du kan begynde danskundervisningen. Vær opmærksom på, at du mister dit depositum, hvis du ikke består modulerne inden for en bestemt tidsramme.

Den kommune, du bor i, har pligt til at tilbyde dig danskundervisning og henvise dig til et sprogcenter. Har du ikke modtaget et tilbud om danskundervisning fra din kommune senest en måned efter, du har registeret din adresse i Danmark, kan du kontakte din kommune.

Undervisningen foregår (normalt) sammen med andre udlændinge, som for nylig er kommet til Danmark.

Under dit ophold skal du kunne forsørge dig selv. Du må derfor ikke modtage offentlig hjælp til forsørgelse, fx ydelser efter loven om aktiv socialpolitik, SU og boligsikring.

Hvis du modtager sådanne ydelser under dit ophold, kan din tilladelse blive inddraget - og du vil miste retten til at være i Danmark.

Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI.

Hvis du skal bo og arbejde i Danmark, er der en række ting, som du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold kan du også have brug for andre vigtige informationer og handlemuligheder.

Portalen borger.dk (åbner i et nyt vindue) giver dig information, links og i mange tilfælde også handlemuligheder i forhold til de vigtigste emner fx

 • NemID
 • CPR-registrering
 • Sundhedskort
 • Skatteforhold
 • Ferieforhold
 • Skole og børnepasning
 • Bolig
 • Danskundervisning
 • Bilregistrering og kørekort

Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Med en opholdstilladelse efter en Working Holiday-aftale får du ret til at opholde dig et år i Danmark beregnet fra indrejsedatoen. Hvis din opholdstilladelse udløber før du har opholdt dig et helt år i Danmark, kan du ansøge om forlængelse.

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelses længde er kortere, end den normalt kunne være. Når du har fået fornyet dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse – dog tidligst 3 måneder inden din tilladelse udløber.

Læs mere om kravet til dit pas

Tilladelsen kan kun gives til den dato, hvortil din forsikring er gyldig.

Hvis din forsikring ikke dækker et helt år fra datoen af din tilladelse, vil din tilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelses længde er kortere, end den normalt kunne være.

Når du har tegnet ny forsikring, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse.

Hvis du har vedlagt en returbillet til din ansøgning, og hjemrejsedatoen er tidligere end et år fra datoen af din tilladelse, vil din tilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelses længde er kortere, end den normalt kunne være. Hvis du køber en ny hjemrejsebillet, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse op til 1 år fra den dag, du indrejste i Danmark.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

En ansøgning om opholdstilladelse baseret på Working Holiday behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Bemærk, at ansøgninger om Working Holiday for statsborgere i Chile er omfattet af en kvote. Det er derfor vigtigt, at du følger ansøgningsproceduren.

Du skal først have booket en tid til at indlevere en ansøgning. Det kan du ikke gøre lige nu, da booking af tidsbestilling ved VFS i Santiago, Chile er lukket.

Det er først, når du har booket en tid til at indgive ansøgning ved VFS i Santiago, at du skal oprette et SB-id, betale gebyr og derefter indlevere din print selv-ansøgning personligt i Chile.

Du skal være opmærksom på, at SIRI som udgangspunkt vil give afslag på en ansøgning om opholdstilladelse, der indgives for tidligt i forhold til den ønskede startdato for opholdet i Danmark. Hvis du indgiver en sådan ansøgning tidligere end 6 måneder, før du skal begynde dit ophold i Danmark, kan du således forvente at få et afslag. Hvis du har betalt SIRIs sagsbehandlingsgebyr, vil gebyret ikke blive tilbagebetalt.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig.

På denne fane kan du læse nærmere om, hvordan du indgiver din ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Hvis du er ikke er statsborger i Chile, skal du bruge en af de øvrige ansøgningssider.

Du finder en oversigt over Working Holiday ansøgningssiderne her

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

VFS i Santiago, Chile, har allerede modtaget 75 bookinger for indlevering af ansøgninger til Working Holiday, og det er derfor ikke muligt at bestille en tid til indlevering af en ansøgning.

Når ansøgningerne er indleveret til VFS i Santiago, Chile, sendes de til SIRI, som behandler de indkomne ansøgninger. Hvis der bliver åbnet op for yderligere tidsbestillinger i denne kvoteperiode, vil du kunne læse om det på denne side. 

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI